☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Herb Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 07.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo - 2020 rok

 

Zarządzenie nr 24.2020 z dnia 27 marca 2020 r. - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 23.2020 z dnia 23 marca 2020 r. - w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Kalinowo związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zarządzenie nr 21.2020 z dnia 17 marca 2020 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r., Załączniki

Zarządzenie nr 20.2020 z dnia 16 marca 2020 r. -w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 19.2020 z dnia 16 marca 2020 r. - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 18.2020 z dnia 16 marca 2020 r. -w sprawie zawieszenia obsługi klientów świadczonej przez Urząd Gminy Kalinowo oraz jednostki organizacyjne Gminy Kalinowo, a także zawieszenia funkcjonowania targowiska gminnego

Zarządzenie nr 17.2020 z dnia 12 marca 2020 r. - w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Kalinowo.

Zarządzenie nr 16.2020 z dnia 6 marca 2020 r. - w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kalinowo w związku z wyborami zarządzonym na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 15.2020 z dnia 6 marca 2020 r. - w sprawie powołania zespołu informatycznego do obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 14.2020 z dnia 2 marca 2020 r. - w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego wspólnego Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 13.2020 z dnia 28 lutego 2020 r. - w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Kalinowo z zakresu:pomocy społecznej; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim; reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarządzenie nr 9.2020 z dnia 18 lutego 2020 r. - w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań gminy w 2020 r.

Zarządzenie nr 6.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 5.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. - w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy w 2020 roku, Zał. Nr 1

Zarządzenie nr 4.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 3.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. - w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie Gminy Kalinowo, Zał. Nr 1

Zarządzenie nr 2.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 1.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w 2020 r.

Zarządzenie nr 18.2020 z dnia 16 marca 2020 r. -w sprawie zawieszenia obsługi klientów świadczonej przez Urząd Gminy Kalinowo oraz jednostki organizacyjne Gminy Kalinowo, a także zawieszenia funkcjonowania targowiska gminnego

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2020-01-02 09:28:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2020-04-01 12:21:08)
 
 
ilość odwiedzin: 1133918

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X