Nieodpłatna pomoc prawna

 

Od stycznia 2019 roku:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
    się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać:

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  87 615 65 30

                                                       Poniedziałek-piątek w godz. 10:00 – 14:00

lub poprzez  e-mail: npp@powiat.elk.pl.

Inne informacje:

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

 

Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną od 01.01.2019 r. na terenie miasta Ełku :

Punkt pomocy prawnej

 

Termin

Imię i nazwisko

osoby świadczącej

pomoc prawną

Imię i nazwisko

 zastępcy

Ełk                

ul. Kościuszki 28A

(Urząd Gminy Ełk)

 

 

Poniedziałek

13:00-17:00

 KROPIWNICKA Iwona

- adwokat

 

GAWRYLUK Tomasz

- adwokat  

 

Wtorek

13:00-17:00

WOJTALIK Monika

- adwokat

 

SZYPULSKI Tomasz

- adwokat    

 

Środa

13:00-17:00

SOKOŁOW Łukasz

- adwokat  

 

KARACZUN Magdalena

- adwokat  

 

Czwartek

13:00-17:00

POBOŻY Witold

- adwokat

 

RYCHARSKI

Olgierd Leszek

- adwokat  

 

Piątek

13:00-17:00

ŻABIŃSKI Błażej

- adwokat

 

GAJEWSKI Szymon

- adwokat  

 

 

Punkt pomocy prawnej

Termin

Imię i nazwisko

osoby świadczącej

pomoc prawną

Imię i nazwisko

zastępcy

Ełk

ul. Małeckich 3

lok. 28

 

Poniedziałek

10:00-14:00

SOSNOWSKA Danuta

- radca prawny

 

ANDRZEJEWSKA – FLORCZUK

Olga

- radca prawny

 

Wtorek

10:00-14:00

 KOTT Adriana

- radca prawny

 

 CHOCIEJ Urszula

- radca prawny

 

Środa

10:00-14:00

ANDRZEJEWSKI Michał

- radca prawny

 

SOSNOWSKA Danuta

- radca prawny

 

Czwartek

10:00-14:00

PIETKIEWICZ Zofia

- radca prawny

 

 SŁODKIEWICZ Agnieszka

-radca prawny

 

Piątek

10:00-14:00

ANDRZEJEWSKA – FLORCZUK

Olga

- radca prawny

 

 KUSZYŃSKI Maciej

- radca prawny

 

 


Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną  od 01.01.2019 r.  z ramienia Fundacji HONESTE VIVERE z s. w Warszawie:

 

Punk pomocy prawnej

Termin

 

nieodpłatnej

pomocy prawnej

Imię i nazwisko

 

osoby świadczącej

Stare Juchy

ul. Ełcka 8

Poniedziałek,

Czwartek

9:00 – 11: 00

Magdalena Karaczun

- adwokat

Straduny

ul. Michała Kajki 10/3

Wtorek, Środa, Piątek

8:00 – 10: 00

Magdalena Karaczun

- adwokat

Kalinowo

ul. Szkolna 1

(Ośrodek Zdrowia)

Wtorek, Środa, Piątek

8:00 – 10: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

Prostki

ul. 1 Maja 44B

(Urząd Gminy Prostki)

Poniedziałek,

Czwartek

8:00 – 10: 00

Violetta Andrzejewska

- radca prawny

 

 

 

Wykaz osób świadczących poradnictwo obywatelskie  od 01.01.2019 r. z ramienia Fundacji HONESTE VIVERE z s. w Warszawie:

 

Punk pomocy prawnej

Termin

 

poradnictwa obywatelskiego

Imię i nazwisko

 

osoby świadczącej

Stare Juchy

ul. Ełcka 8

Poniedziałek,

Czwartek

11:00 – 13: 00

 

Straduny

ul. Michała Kajki 10/3

Wtorek, Środa, Piątek

10:00 – 12: 00

 

Kalinowo

ul. Szkolna 1

(Ośrodek Zdrowia)

Wtorek, Środa, Piątek

10:00 – 12: 00

 

Prostki

ul. 1 Maja 44B

(Urząd Gminy Prostki)

Poniedziałek,

Czwartek

10:00 – 12: 00

 

 


Wytworzył:
Mariusz Klepacki
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2016-02-10 14:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2019-01-07 11:42:16)