Stawka za 1 m3 wody - 2,92 zł

Stawka za 1 m3 ścieków - 4,23 zł

Uchwała Nr XXVIII/172/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

- Ocena jakości wody z wodociągów publicznych na terenie Gminy Kalinowo - kliknij tutaj

 

- Ocena jakości wody wodociągu publicznego Kalinowo za okres 1.01.2017 r. - 29.12.2017 r. - kliknij tutaj

- Ocena jakości wody wodociągu publicznego Koleśniki za okres 1.01.2017 r. - 29.12.2017 r. - kliknij tutaj

- Ocena jakości wody wodociągu publicznego Pisanica za okres 1.01.2017 r. - 29.12.2017 r. - kliknij tutaj

- Ocena jakości wody wodociągu publicznego Wierzbowo za okres 1.01.2017 r. - 29.12.2017 r. - kliknij tutaj

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2016-07-11 12:32:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2018-03-07 10:21:10)