- Ocena jakości wody z wodociągów publicznych na terenie Gminy Kalinowo za okres 01.01.2016 r. - 30.12.2016 r. - kliknij tutaj

- Orzeczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku z dnia 29.04.2016 r. dot. próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Koleśniki – kliknij tutaj

- Orzeczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku z dnia 29.04.2016 r. dot. próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Wierzbowo – kliknij tutaj

- Orzeczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku z dnia 29.04.2016 r. dot. próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Pisanica – kliknij tutaj

- Orzeczenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku z dnia 29.04.2016 r. dot. próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Kalinowo – kliknij tutaj


Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2016-07-11 12:32:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2017-01-12 10:56:47)