Dane adresowe urzędu

  •   Dostęp do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/images/logo_ceidg.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

URZĄD GMINY KALINOWO
ul. Mazurska 11

19-314 Kalinowo

Tel.(0-87) 621-87-60; (0-87) 629-84-15

Fax. (0-87) 621-87-77

e-mail: ug@kalinowo.pl

www.kalinowo.pl

REGON Urzędu Gminy Kalinowo 000534078

REGON Gminy Kalinowo 790671113

Centralna Platforma e-Usług Mieszkańca - kliknij

 

Adres skrzynki ePUAP:

Profil Urzędu Gminy Kalinowo na ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/5h3mwxf96g

/5h3mwxf96g/SkrytkaESP

 

Adres do e-Doręczeń: 

AE:PL-53797-95431-WASDG-30

Typ podmiotu:  Podmiot publiczny

Właściciel skrzynki:  URZĄD GMINY KALINOWO

widok z lotu ptaka na Kalinowo

 

Urząd Gminy Kalinowo czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
 w godz. 700 - 1500
 
środa  w godz. 730 - 1530
 
Wójt Gminy Kalinowo przyjmuje interesantów codziennie.
 
 

UWAGA !!!

Informujemy, iż od 1 grudnia 2022 r. rachunek bankowy Gminy Kalinowo o numerze
93 9331 0004 0000 0200 0286 0008 zostanie zamknięty.
 
Należności dla Gminy Kalinowo należy przekazywać na rachunek o numerze:
93 9331 0004 0020 0235 9302 0001 - Bank Spółdzielczy w Ełku, Oddział w Kalinowie.

 

Od 1 stycznia 2021 r. funkcjonują indywidualne numery rachunków bankowych prowadzone dla poszczególnych podatników.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za wodę i ścieki należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualne rachunki bankowe, które zostały Państwu przesłane pocztą tradycyjną na początku 2021 r.

 


INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

 

WZÓR OŚWIADCZENIA


FAKTURY WYSTAWIANE NA GMINĘ KALINOWO MUSZĄ ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE:

 

NABYWCA:  GMINA KALINOWO, UL. MAZURSKA 11, 19-314 KALINOWO, NIP 848 18 26 998

 

ODBIORCA/PŁATNIK:  URZĄD GMINY KALINOWO, UL. MAZURSKA 11, 19-314 KALINOWO


 WZORY FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH

  

- NOWE WZORY - od 1.07.2019 r. 

Wytworzył:
Udostępnił:
(2003-06-23 11:16:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Kruszewski
(2023-07-24 00:24:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki