☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Piątek 19.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wymagane dokumenty:

- kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób (oryginał do wglądu),

- informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,

- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości miedzy przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z właścicielami lub zarządzającymi,

- dowód uiszczenia opłaty

Opłaty:

opłata administracyjna za wydanie zezwolenia :

- do 1 roku – 50,00 zł

- do 2 lat – 75,00 zł

- do 3 lat – 100,00 zł

- do 4 lat – 125,00 zł

- do 5 lat – 150,00 zł

Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia.

Jeżeli zgłoszenie każdego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11% jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę wnosi się na bankowy rachunek urzędu nr 93 9331 0004 0020 0235 9302 0001 przed wydaniem zezwolenia z wypisem.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kalinowie

ul. Mazurska 11

parter pokój 4 w godzinach: 700- 1500

Opis procedury załatwienia sprawy:

Przedsiębiorca składa wniosek o wydanie zezwolenia, które wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat.

Do zezwolenia wydaje się wypis lub wypisy z zezwoleń każdy z pojazdów podanych we wniosku.

Osoba odpowiedzialna:

Małgorzata Kulbacka - inspektor

tel.(087) 6218770

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm. )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235, poz.1726)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

Wytworzył:
Małgorzata Kulbacka
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2013-01-22 12:29:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2021-02-10 11:34:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 478713