☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 09.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2013

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo 2013 rok

 

Zarządzenie nr 57/2013 z dn. 27 grudnia 2013 r. – w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 56/2013 z dn. 27 grudnia 2013 r. – w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kalinowo w 2014 roku

Zarządzenie nr 55/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 54/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu  na dzień 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 53/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. – w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 52/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019

Zarządzenie nr 50a/2013 z dn. 09 grudnia 2013 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019

Zarządzenie nr 50/2013 z dn. 09 grudnia 2013 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019

Zarządzenie nr 49/2013 z dn. 29 listopada 2013 r. – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Borzymach

Zarządzenie nr 47/2013 z dn. 13 listopada 2013 r. – w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Kalinowo

Zarządzenie nr 46/2013 z dn. 12 listopada 2013 r. – w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 45/2013 z dn. 12 listopada 2013 r. – w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2014-2019

Zarządzenie nr 44/2013 z dn. 05 listopada 2013 r. – w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2013 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 07 lutego 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 43/2013 z dn. 25 października 2013 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 42/2013 z dn. 25 października 2013 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019

Zarządzenie nr 41/2013 z dn. 28 października 2013 r. – w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie nr 40/2013 z dn. 25 października 2013 r. – w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2013 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 07 lutego 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 39/2013 z dn. 21 października 2013 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 38/2013 z dn. 21 października 2013 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019

Zarządzenie nr 37a/2013 z dn. 04 października 2013 r. – w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków sołectw o środki funduszu sołeckiego na 20 14 rok

Zarządzenie nr 37/2013 z dn. 30 września 2013 r. – w sprawie przeprowadzenia przeglądu i weryfikacji materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 35/2013 z dn. 30 września 2013 r. – w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

Zarządzenie nr 34/2013 z dn. 20 sierpnia 2013 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, Załączniki

Zarządzenie nr 33/2013 z dn. 20 sierpnia 2013 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019, Załączniki

Zarządzenie nr 32/2013 z dn. 20 sierpnia 2013 r. – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 31/2013 z dn. 19 sierpnia 2013 r. – w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3, Zał. Nr 4, Tabele

Zarządzenie nr 30/2013 z dn. 07 sierpnia 2013 r. – w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2013 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 29/2013 z dn. 31 lipca 2013 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, Załącznik

Zarządzenie nr 28/2013 z dn. 31 lipca 2013 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019, Załącznik

Zarządzenie nr 27/2013 z dn. 19 lipca 2013 r. – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 26/2013 z dn. 17 lipca 2013 r. - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kalinowo wprowadzonego zarządzeniem nar 12/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku wraz z wprowadzonymi zmianami z 01 października 2012 roku

Zarządzenie nr 25/2013 z dn. 17 lipca 2013 r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 23/2013 z dn. 11 czerwca 2013 r. – w ustalenia Regulaminy Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 22/2013 z dn. 11 czerwca 2013 r. – w sprawie: zasad przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Zarządzenie nr 21/2013 z dn. 11 czerwca 2013 r. – w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie

Zarządzenie nr 20/2013 z dn. 27 maja 2013 r. – w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie nr 19/2013 z dn. 15 maja 2013 r. – w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/2007 w sprawie ustalenia zasad zwrotu poniesionych kosztów za okulary korygujące wzrok pracownikom Urzędu Gminy Kalinowo zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego, Załącznik

Zarządzenie nr 18/2013 z dn. 15 maja 2013 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, Załączniki

Zarządzenie nr 17/2013 z dn. 15 maja 2013 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo ma lata 2013-2019, Załączniki

Zarządzenie nr 16/2013 z dn. 30 kwietnia 2013 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, Załączniki

Zarządzenie nr 15/2013 z dn. 30 kwietnia 2013 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo ma lata 2013-2019, Załączniki

Zarządzenie nr 14/2013 z dn. 29 kwietnia 2013 r. – w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Kalinowie za odpracowaniem

Zarządzenie nr 13/2013 z dn. 26 marca 2013 r. – w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 12/2013 z dn. 25 marca 2013 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019

Zarządzenie nr 10/2013 z dn. 19 marca 2013 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Zarządzenie nr 9/2013 z dn. 28 lutego 2013 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 8/2013 z dn. 28 lutego 2013 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019

Zarządzenie nr 7/2013 z dn. 28 lutego 2013 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Zarządzenie nr 6/2013 z dn. 28 lutego 2013 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2013-2019

Zarządzenie nr 5/2013 z dn. 20 lutego 2013 r. – w sprawie powołania członków oraz zatwierdza zasad i trybu pracy Komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań gminy w 2013 r.

Zarządzenie nr 4/2013 z dn. 07 lutego 2013 r. – w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 3/2013 z dn. 10 stycznia 2013 r. – w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Kalinowo w 2013 roku, Załączniki

Zarządzenie nr 2/2013 z dn. 10 stycznia 2013 r. – w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kalinowo w 2013 roku, Załączniki

Zarządzenie nr 1/2013 z dn. 02 stycznia 2013 r. – w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Kalinowo w roku 2013

 

Wytworzył:
Jolanta Izbicka
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2013-02-12 09:41:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2019-02-21 13:27:09)

 
 
liczba odwiedzin: 1294982

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X