☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 09.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2014

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo 2014 rok

 

Zarządzenie nr 59/2014 z dn. 29 grudnia 2014 r. - w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kalinowo w 2015 roku

Zarządzenie nr 58/2014 z dn. 22 grudnia 2014 r. - w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w Gminie Kalinowo w 2015 roku

Zarządzenie nr 57/2014 z dn. 16 grudnia 2014 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 56/2014 z dn. 08 grudnia 2014 r. - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 54/2014 z dn. 28 listopada 2014 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 53/2014 z dn. 20 listopada 2014 r. - w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalinowo na lata 2012-2020

Zarządzenie nr 52/2014 z dn. 12 listopada 2014 r. - w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok

Zarządzenie nr 51/2014 z dn. 12 listopada 2014 r. - w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2015-2019

Zarządzenie nr 50/2014 z dn. 06 listopada 2014 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 48/2014 z dn. 24 października 2014 r. - w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 47/2014 z dn. 24 października 2014 r. - w sprawie powołania Komisji ds. wyceny budynków

Zarządzenie nr 46/2014 z dn. 21 października 2014 r. - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 45/2014 z dn. 20 października 2014 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na2014 rok

Zarządzenie nr 44/2014 z dn. 17 października 2014 r. - w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 43/2014 z dn. 17 października 2014 r. 2014 r. - w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 42/2014 z dn. 15 października 2014 r. - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 41/2014 z dn. 15 października 2014 r. - w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kalinowo oraz koordynatora gminnego, w związku z wyborami zrządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie nr 40/2014 z dn. 02 października 2014 r. - w sprawie określenia ilości i wysokości przyznawanych stypendiów

Zarządzenie nr 39/2014 z dn. 02 października 2014 r. - w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów glosowania korespondencyjnego

Zarządzenie nr 38a/2014 z dn. 30 września 2014 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 38/2014 z dn. 16 września 2014 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Zintegrowanej strategii rozwoju dla Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025”

Zarządzenie nr 37/2014 z dn. 10 września 2014 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego dla Ełckiego Obszary Funkcjonalnego”

Zarządzenie nr 36/2014 z dn. 10 września 2014 r. - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 ro

Zarządzenie nr 35/2014 z dn. 05 września 2014 r. - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

Zarządzenie nr 34/2014 z dn. 29 sierpnia 2014 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 33/2014 z dn. 25 sierpnia 2014 r. – w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 32/2014 z dn. 11 sierpnia 2014 r. – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 31/2014 z dn. 18 lipca 2014 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 30/2014 z dn. 10 lipca 2014 r. – w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 29/2014 z dn. 10 lipca 2014 r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 28/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. – w sprawie reorganizacji, tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej na terenie gminy

Zarządzenie nr 27/2014 z dn. 01 lipca 2014 r. – w sprawie ustalenia Regulaminu placu zabaw i boiska sportowego w Stożnym

Zarządzenie nr 26/2014 z dn. 30 czerwca 2014 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 25/2014 z dn. 23 maja 2014 r. – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

Zarządzenie nr 24/2014 z dn. 23 maja 2014 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 23/2014 z dn. 12 maja 2014 r. – w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie nr 22/2014 z dn. 09 maja 2014 r. – w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

Zarządzenie nr 21/2014 z dn. 05 maja 2014 r. – w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych ma dzień 25 maja 2014 roku

Zarządzenie nr 20/2014 z dn. 25 kwietnia 2014 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 19/2014 z dn. 24 kwietnia 2014 r. – w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

Zarządzenie nr 18/2014 z dn. 22 kwietnia 2014 r. – w sprawie: ustanowienia  koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kalinowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Zarządzenie nr 17/2014 z dn. 17 kwietnia 2014 r. – w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 16/2014 z dn. 15 kwietnia 2014 r. – w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie nr 15/2014 z dn. 31 marca 2014 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 14/2014 z dn. 19 marca 2014 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Zarządzenie nr 13/2014 z dn. 19 marca 2014 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 12/2014 z dn. 17 lutego 2014 r. – w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

Zarządzenie nr 11/2014 z dn. 10 lutego 2014 r. – w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań gminy w 2014 r.

Zarządzenie nr 10/2014 z dn. 31 stycznia 2014 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 9/2014 z dn. 31 stycznia 2014 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2014-2019

Zarządzenie nr 8/2014 z dn. 28 stycznia 2014 r. – w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 7/2014 z dn. 22 stycznia 2014 r. – w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zarządzenie nr 6/2014 z dn. 15 stycznia 2014 r. – w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej w Borzymach podczas jego nieobecności

Zarządzenie nr 5/2014 z dn. 15 stycznia 2014 r. – w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej w Sypitkach podczas jego nieobecności

Zarządzenie nr 4/2014 z dn. 15 stycznia 2014 r. – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie nr 3/2014 z dn. 15 stycznia 2014 r. – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2014-2019

Zarządzenie nr 2/2014 z dn. 15 stycznia 2014 r. – w sprawie zasad i trybu informowania Wójta Gminy Kalinowo o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Gminy Kalinowo

Zarządzenie nr 1/2014 z dn. 7 stycznia 2014 r. – w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2014-02-20 11:22:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2015-09-23 12:24:01)

 
 
liczba odwiedzin: 1294986

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X