Wybory Samorządowe 2018 r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 r.

 

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami samorządowymi

 przedstawiamy do Państwa wiadomości następujące informacje:

KALENDARZ WYBORCZY

- Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Kalinowo - ponowne głosowanie dnia 4.11.2018 r.

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II  z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania w gminie Kalinowo

- Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie

- Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Kalinowo

- Protokół z wyborów do Rady Gminy Kalinowo

- Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II  z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kalinowo

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II  z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 7 w gminie Kalinowo

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie o zarejestrowanych  kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 4 października 2018 roku  w sprawie uzupełnienia składu Gminna Komisji Wyborczej w Kalinowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych Rady Gminy Kalinowo

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 1 października 2018 roku  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kalinowo

- Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 25 września 2018 r. o uzupełnieniu składów obwodowych komisji wyborczych

- Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 25 września 2018 r. w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW oraz o terminie losowania

- Informacja Wójta Gminy Kalinowo z dnia 21.09.2018 w sprawie publicznego losowania składu obwodowej komisji wyborczej w Gminie Kalinowo - UWAGA informacja nieaktualna - ogłoszenie o losowaniu poda do publicznej wiadomości Komisarz Wyborczy w Olsztynie II

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 13 w wyborach do Rady Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Uchwała nr 5.2018 w sprawie usunięcia wad zgłoszenia kandydatów do Rady Gminy Kalinowo w wyborach  organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych n dzień 21 października 2018 r.

- Uchwała nr 4.2018 w sprawie usunięcia wad zgłoszenia kandydatów do Rady Gminy Kalinowo w wyborach  organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych n dzień 21 października 2018 r.

- POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie GKW w Kalinowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie

- Informacja o składzie Gminnej Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie

- Uchwała nr 3.2018 w sprawie powołania zespołu ds. obsługi informatycznej  Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie

- Uchwała nr 2.2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji

- Uchwała nr 1.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji


- Informacja Wójta Gminy Kalinowo o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępnienia w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

- Obwieszczenie Wójta Gminy Kalinowo  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

- Uchwała Rady Gminy Kalinowo w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

- Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

- Obwieszczenie Wójta Gminy Kalinowo w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Kalinowo.

- Informacja o wyznaczeniu na obszarze Gminy Kalinowo miejsc przeznaczonych  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

 - Akty prawne, wyjaśnienia, opinie, wzory druków, informacje i pisma ogólne Państwowej Komisji Wyborczej

 

Wytworzył:
Mariusz Klepacki
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2018-08-24 13:33:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Klepacki Mariusz
(2018-11-05 00:11:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki