Referendum ogólnokrajowe 2015 r.

Referendum ogólnokrajowe

zarządzone na 6 września 2015 r.

 

- Zarządzenie wójta Gminy Kalinowo w sprawie odwołania członków ze składu i powołania nowych do składu obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

- Zarządzenie Wójta Gminy Kalinowo w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Kalinowo

- Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

- Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów do głosowania,  wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum ...

- Uchwała Rady Gminy Kalinowo w sprawie utworzenie odrębnego obwodu do głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Golubiach

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum przez podmioty uprawnione będą przyjmowane do dnia 7 sierpnia 2015 roku do godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Kalinowo pok. nr 6

 

- Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji  do spraw referendum

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

-  Akty prawne, wyjaśnienia, opinie, wzory druków, informacje i pisma ogólne Państwowej Komisji Wyborczej

Wytworzył:
Mariusz Klepacki
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2015-07-17 07:55:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2015-08-31 14:08:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki