☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia publiczne - 2017 r.

 

Zamówienia publiczne - 2017 r.

 

Przetarg nieograniczony na: Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka  Kultury w Kalinowie (termin składania ofert 10.01.2018 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 634726-N-2017 z dnia 20.12.2017 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania oraz remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Kalinowo w 2018 roku (termin składania ofert 18.12.2017 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 630228-N-2017 z dnia 08.12.2017 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kalinowo" - (termin składania ofert 19.10.2017 r. godz. 11.00) - numer ogłoszenia: 598270-N-2017 z dnia 6.10.2017 r.

 - Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

- Zapytania i odpowiedzi do SIWZ II

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na:  : „Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy w sezonie grzewczym 2017/2018- (termin składania ofert 22.09.2017 r. godz. 10.00) – numer ogłoszenia: Nr    588441-N-2017  z dnia 14.09.2017 r.
- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert


Przetarg nieograniczony na: Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka  Kultury w Kalinowie (termin składania ofert 05.09.2017 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 573852-N-2017 z dnia 18.08.2017 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

(termin składania ofert 14.08.2017 r. godz. 10.00) – numer ogłoszenia: Nr 564169-N-2017 z dnia 4.08.2017 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: Przebudowę świetlicy wiejskiej na centrum obsługi turystycznej w Sypitkach (termin składania ofert 10.08.2017 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 558325-N-2017 z dnia 26.07.2017 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

(termin składania ofert 28.07.2017 r. godz. 12.00) – numer ogłoszenia: Nr 555301-N-2017 z dnia 21.07.2017 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przetarg nieograniczony na: Budowę ogrodzenia i chodnika do cmentarza komunalnego w Pisanicy (termin składania ofert 2.08.2017 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 552675-N-2017 z dnia 18.07.2017 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą


Licytacja elektroniczna na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kalinowo (termin składania wniosków 11.07.2017 godz. 13.00)– numer ogłoszenia: Nr 543486-N-2017 z dnia 03.07.2017 r.

- Ogłoszenie, dokumentacja postępowania

- Odpowiedzi na zapytania do licytacji elektronicznej

- Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg nieograniczony na: Przebudowę świetlicy wiejskiej na centrum obsługi turystycznej w Sypitkach (termin składania ofert 18.07.2017 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 541528-N-2017 z dnia 29.06.2017 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przetarg nieograniczony na: Dostawy artykułów żywnościowych do stołówek w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy w roku szkolnym 2017/2018 (termin składania ofert 21.06.2017 r. godz. 10.00) – numer ogłoszenia: Nr 531515-N-2017 z dnia 13.06.2017 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze oferty

- Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: Przebudowę świetlicy wiejskiej na centrum obsługi turystycznej w Sypitkach (termin składania ofert 26.06.2017 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 528422-N-2017 z dnia 8.06.2017 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przetarg nieograniczony na: Przebudowę placu przy Ośrodku Zdrowia w Kalinowie (termin składania ofert 19.06.2017 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 524144-N-2017 z dnia 2.06.2017 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: Przebudowę stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi (termin składania ofert 13.06.2017 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 517251-2017 z dnia 25.05.2017 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna (należy pobrać wszystkie 32 części, po pobraniu należy uruchomić część 1, która automatycznie rozpakuje archiwum i stworzy odrębny katalog):

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na: Bankową obsługę budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kalinowo w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. (termin składania ofert 24.04.2017 r.; godz. 09.00)

- opis zapytania z załącznikami

- Zał. Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. - dostępne na stronie bip.kalinowo.pl w zakładce Indeks Zarządzeń (Zarządzenia z 2017 r., Zarządzenie nr 10/2017 z dn. 10 marca 2017 r.)

- protokół postępowania


Przetarg nieograniczony na: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Kalinowo i utrzymywanie ich w schronisku dla zwierząt (termin składania ofert 20.03.2017 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 41283-2017 z dnia 10.03.2017 r.

 - Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: Przebudowę  drogi gminnej  w Prawdziskach (termin składania ofert 16.03.2017 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 34346-2017 z dnia 01.03.2017 r.

 - Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

Dokumentacja techniczna

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: Przebudowę odcinka drogi gminnej  w miejscowości Skomętno Wielkie (termin składania ofert 16.03.2017 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 33484-2017 z dnia 28.02.2017 r.

 - Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: Przebudowę odcinka drogi gminnej  w miejscowości Kucze (termin składania ofert 14.03.2017 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 31826-2017 z dnia 24.02.2017 r.

 - Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg nieograniczony na: Przebudowę odcinka drogi gminnej  w miejscowości Iwaśki (termin składania ofert 8.03.2017 r. godz. 09.00) – numer ogłoszenia: Nr 29187-2017 z dnia 21.02.2017 r.

 - Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Przedmiar robót

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.- Zespół Obsługi Szkół Kalinowo - pobierz


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. - Urząd Gminy Kalinowo - pobierz

 

 

Wytworzył:
Ryszard Dzietczyk
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2017-01-17 12:54:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2018-02-02 13:29:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 502147