Spis telefonów

 

URZĄD GMINY KALINOWO

Stanowisko

Numer pokoju

Numer telefonu/e-mail

Nazwisko pracownika

Wójt

 6

+48 87 621 87 60

ug@kalinowo.pl

Andrzej Bezdziecki

Sekretarz

6

+48 87 621 87 62

ug@kalinowo.pl

Mariusz Klepacki

Skarbnik

2

+48 87 621 87 72

skarbnik@kalinowo.pl

Grażyna Suchocka

Sekretariat

 

6

+48 87 621 87 60

sekretariat@kalinowo.pl

Eliza Olszewska

Planowanie przestrzenne, Ochrona zwierząt, rolnictwo, wycinka drzew, ochrona środowiska

9

+48 87 621 87 63

Monika Szczepanik

Olga Zakrzewska-Domel

Kadry i płace

 

9

+48 87 621 87 64

Joanna Grygo

Wodociągi i kanalizacja

10

+48 87 621 87 65

Rafał Lipa

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, OSP

11

+48 87 621 87 66

Mirosław Kwapisz

Drogi, zamówienia publiczne, zabytki, nadawanie numerów nieruchomości, cmentarze komunalne

12

+48 87 621 87 67

 

Ryszard Dzietczyk

Obsługa Rady Gminy, archiwum

 

Radca Prawny

8

+48 87 621 87 68

Anna Szyłak

 

Tomasz Czepułkowski

Turystyka, promocja, ngo’s, pozyskiwanie środków zewnętrznych

Zezwolenie na alkohol, Gospodarowanie nieruchomściami

5

+48 87 621 87 69

Anna Sawicka

 

Ewelina Biłda

USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej

4

+48 87 621 87 70

Anna Górska

Małgorzata Kulbacka

Kasa

naliczanie opłat za wodę
i ścieki

3

+48 87 621 87 71

Marta Marciniuk

Referat Finansowy

1

+48 87 621 87 73

Urszula Osipińska

Weronika Sienkiewicz

Dorota Danielczyk

Katarzyna Szumska

Marta Klicz

 

 

JEDNOSTKI GMINY KALINOWO

Nazwa

Adres

Numer telefonu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalinowie

Kierownik

Ewa Rak

ul. Osiedlowa 2

19-314 Kalinowo

+48 87 629 89 60

gops-kalinowo@elknet.pl

Gminny Ośrodek Kultury 

w Kalinowie

Dyrektor

Wojciech Wrona

ul. Mazurska 8

19-314 Kalinowo

+48 87 629 89 38

gokkalinowo@op.pl

Gminny Ośrodek Kultury

w Kalinowie,

Filia w Pisanicy

Marta Kolenda

Pisanica 64

19-314 Kalinowo

+48 87 629 83 27

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie

Kierownik

Agnieszka Mankiewicz

ul. Mazurska 8

19-314 Kalinowo

+48 87 629 84 35

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie,

Filia w Pisanicy

Monika Wysocka

Pisanica 64

19-314 Kalinowo

+48 87 629 83 27

Zespół Obsługi Szkół

w Kalinowie

Dyrektor

Jacek Bednarowicz

ul. Kajki 1

19-314 Kalinowo

+48 87 629 84 21

zoskalinowo@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Kalinowie

Dyrektor

Andrzej Pieńczykowski

ul. Kajki 1

19-314 Kalinowo

+48 87 629 88 34

+48 87 629 85 09

spkalinowo@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Pisanicy

Dyrektor

Lech Przekop

Pisanica 65

19-314 Kalinowo

+48 87 629 83 92

zspisanica@interia.pl

Szkoła Podstawowa

im. Ks. Jerzego Popiełuszki

w Borzymach

Dyrektor

Leszek Zyskowski

Borzymy 22

19-314 Kalinowo

+48 87 629 82 96

spborzymy@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa

w Sypitkach

 

Agnieszka Haponik

Sypitki 3

19-314 Kalinowo

+48 87 629 70 01

sp_sypitki5@wp.pl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2017-01-19 10:16:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2023-11-15 13:40:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki