Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

flaga i godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia

młodocianych pracowników w roku 2023 ze środków Funduszu Pracy

 

NAZWA PROGRAMU:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

w roku 2023 ze środków Funduszu Pracy

 

GMINA KALINOWO OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W KWOCIE 100.352,04 zł

 

Celem projektu jest zatrudnienie pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. Według wykładni Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
Zadaniem realizacji zadania, oprócz pracy zawodowej jest odbycie przez młodocianego praktycznej nauki zawodu oraz dokształcenie teoretyczne.

Zadanie skierowane jest do pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo przez osobę zatrudnioną u pracodawcy posiadającej wymagane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W ramach zadania zostaje zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, która jest pierwszą z trzech przesłanek przyznania dofinansowania na rzecz pracodawcy określonych w art. 122 ust. 1 w/w ustawy, przy czym należy zauważyć, że w celu uzyskania dofinansowania wszystkie warunki powinny zostać spełnione łącznie, z uwzględnieniem rezultatu praktycznej nauki zawodu, jakim jest uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji w zawodzie w następstwie zdanego egzaminu.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2018-02-16 13:49:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2024-02-23 09:34:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki