☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia publiczne - 2020 r.

Zamówienia publiczne - 2020 r.

 

Przetarg nieograniczony na: "Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz doskonalenie nauczycieli z języka oprogramowania” realizowane w ramach projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia"  (termin składania ofert 12.01.2021 r. godz. 11.00) – numer ogłoszenia: 771390-N-2020 z dnia 2020-12-23 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i SIWZ

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr II na: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Kalinowo i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2021 roku (termin składania ofert 30.12.2020 r. godz. 9.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół z postępowania - unieważnienie


Zapytanie ofertowe na: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Kalinowo i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2021 roku (termin składania ofert 22.12.2020 r. godz. 9.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół z postępowania - unieważnienie


Przetarg nieograniczony na: "Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania oraz remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Kalinowo w 2021" (termin składania ofert 18.12.2020 r., godz. 9.00) – numer ogłoszenia: 762368-N-2020 z dnia 7.12.2020 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

 Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (termin składania ofert 8.12.2020 r. godz. 10.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Zestawienie złożonych ofert


Przetarg nieograniczony na: Wyjazdy edukacyjne dla szkół Gminy Kalinowo w ramach projektu „ Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” (termin składania ofert 1.12.2020 r., godz. 11.00) – numer ogłoszenia: 613430-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego" (termin składania ofert 19.11.2020 r., godz. 12.00) – numer ogłoszenia: 606969-N-2020 z dnia 2020-11-06 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 1

- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 2

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr II na: Przebudowę nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Maże (termin składania ofert 13.10.2020 r. godz. 9.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół z postępowania z wyboru oferty


Zapytanie ofertowe na: Utwardzenie nawierzchni wzdłuż drogi wewnętrznej w miejscowości Pisanica (termin składania ofert 12.10.2020 r. godz. 14.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół z postępowania z wyboru oferty


Zapytanie ofertowe na: Dostawę motopompy pożarniczej TOHATSU model VE 1500 (termin składania ofert 9.10.2020 r. godz. 10.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół postępowania z wyboru oferty


Zapytanie ofertowe na: Utwardzenie nawierzchni wzdłuż drogi wewnętrznej w miejscowości Pisanica (termin składania ofert 6.10.2020 r. godz. 9.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół z postępowania - unieważnienie


Zapytanie ofertowe na: Przebudowę nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Maże (termin składania ofert 6.10.2020 r. godz. 9.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół z postępowania - unieważnienie


Przetarg nieograniczony na: "Dostawę oleju opałowego do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy w sezonie grzewczym 2020/2021”(termin składania ofert 17.09.2020 r. godz. 10.00) – numer ogłoszenia: 583001-N-2020 z dnia 9.09.2020 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg nieograniczony na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kalinowo i jej jednostek organizacyjnych" (termin składania ofert 14.08.2020 r., godz. 12.00) – numer ogłoszenia: 570685-N-2020 z dnia 2020-08-06 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Identyfikator postępowania

- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 2

- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 1

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów i tabletów (termin składania ofert 21.07.2020 r. godz. 10.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja zapytania ofertowego

- Modyfikacja zapytania ofertowego

- Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

- Protokół postępowania z wyboru oferty


Zapytanie ofertowe na dostawę tabletów (termin składania ofert 10.07.2020 r. godz. 10.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Modyfikacja zapytania ofertowego

- Protokół postępowania z wyboru oferty


Zapytanie ofertowe na zamknięcie powierzchniowe emulsją bitumiczną drogi gminnej publicznej 179010 N Maże (termin składania ofert 23.06.2020 r. godz. 9.10)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół postępowania z wyboru oferty


Przetarg nieograniczony na: "Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach i Szkoły Podstawowej w Sypitkach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2020/2021”(termin składania ofert 22.06.2020 r. godz. 10.00) – numer ogłoszenia: N549815-N-2020 z dnia 10.06.2020 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze oferty

- Zawiadomienie o anulowaniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: Dostawy artykułów żywnościowych do stołówek w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy w roku szkolnym 2020/2021 (termin składania ofert 22.06.2020 r. godz. 11.00) – numer ogłoszenia: 549621-N-2020 z dnia 10.06.2020 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg nieograniczony na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kalinowo i jej jednostek organizacyjnych" (termin składania ofert 18.06.2020 r. godz. 12.00) – numer ogłoszenia: 548647-N-2020 z dnia 2020-06-08 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze oferty

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Zapytanie ofertowe na zamknięcie powierzchniowe emulsją bitumiczną drogi gminnej publicznej 179010 N Maże (termin składania ofert 17.06.2020 r. godz. 9.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami


Przetarg nieograniczony na: "Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie Kalinowo"  (termin składania ofert 09.06.2020 r. godz. 12.00) – numer ogłoszenia: 544780-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

- Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ - nr 2 - (termin składania ofert 16.06.2020 r. godz. 11.00)

- Załącznik nr 1b do SIWZ

- Załącznik nr 1c do SIWZ

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe"  (termin składania ofert 02.06.2020 r. godz. 9.00) – numer ogłoszenia: Nr 542930-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kalinowo"  (termin składania ofert 19.05.2020 r. godz. 9.00) – numer ogłoszenia: Nr 538106-N-2020 z dnia 2020-05-08 r.

- Ogłoszenie

- SIWZ z załącznikami

- Informacja z otwarcia ofert

- Unieważnienie postępowania dla części I

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II


Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę drogi gminnej publicznej Nr 179019N Mikołajki - Szczudły"  (termin składania ofert 06.05.2020 r. godz. 9.00) – numer ogłoszenia: Nr 532485-N-2020 z dnia 2020-04-20 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: "Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie Kalinowo"  (termin składania ofert 24.03.2020 r. godz. 12.00) – numer ogłoszenia: Nr 522305-N-2020 z dnia 2020-03-11

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

- Zawiadomienie o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego 

- kopia wniesionego odwołania

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert do 31.03.2020 godz. 12.00)

- Zmiana treści SIWZ

- Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony na: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Pisanicy"  (termin składania ofert 04.03.2020 r. godz. 9.00) – numer ogłoszenia: Nr 513287-N-2020 z dnia 2020-02-17 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna - Boisko

- Dokumentacja techniczna - Plac zabaw

- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

- Odpowiedzi na II zapytania do SIWZ

- Odpowiedzi na III zapytania do SIWZ

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg nieograniczony na: "Połączenie sieci wodociągowych Kalinowo i Wierzbowo"  (termin składania ofert 28.02.2020 r. godz. 9.00) – numer ogłoszenia: Nr 511838-N-2020 z dnia 2020-02-12 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Kalinowo, Piętki, Mazurowo, Laski Małe (termin składania ofert 28.01.2020 r. godz. 9.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół postępowania z wyboru oferty


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. - Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie - pobierz


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. - Urząd Gminy Kalinowo - pobierz


Przetarg nieograniczony na: "Modernizację okablowania strukturalnego i zasilającego oraz pomieszczenia serwerowni" w ramach projektu pn. "e-Administracja w Gminie Kalinowo" (termin składania ofert 17.01.2020 r. godz. 11.00) – numer ogłoszenia: Nr 500068-N-2020 z dnia 2020-01-02 r.

- Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja techniczna

- Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2020-01-02 09:25:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2021-09-24 13:34:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 502147