Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Kalinowo

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Kalinowo

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Kalinowo na lata 2020-2023

Zarządzenie nr 60.2020 z dnia 30 września 2020 r. - w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 i Dz.U. z 2020 poz. 1062) w Urzędzie Gminy Kalinowo został powołany Koordynator do spraw dostępności.

Funkcję pełni – Mariusz Klepacki

e-mail: ug@kalinowo.pl

tel. 87 621 87 62

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Kalinowo,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Kalinowo,
  • monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2020-12-21 11:31:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-04-08 08:29:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki