Zamówienia publiczne - 2021 r.

Zamówienia publiczne - 2021 r.

 

Zapytanie ofertowe na: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Kalinowo i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. (termin składania ofert - 23.12.2021 r. godz. 12.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Informacja dla wykonawców o zmianie terminów realizacji umowy wraz z aktualnymi dokumentami po modyfikacji terminów - (termin składania ofert - 24.12.2021 r. godz. 10.00)


Zapytanie ofertowe na: Wycięcie drzew z terenu gminy Kalinowo (termin składania ofert - 10.12.2021 r. godz. 14.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół z postępowania z wyboru oferty


Zapytanie ofertowe na: Dostawę samochodu osobowo-dostawczego do 3,5T (termin składania ofert - 3.12.2021 r. godz. 14.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Zał. nr 3 - wzór umowy

- Odpowiedzi na zapytania

- Odpowiedzi na zapytania nr 2

- Protokół z postępowania z wyboru oferty


Zapytanie ofertowe na: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo (termin składania ofert - 25.11.2021 r. godz. 14.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół z postępowania z wyboru oferty


Zapytanie ofertowe na: Dostawy węgla kamiennego do kotłowni administrowanych przez UG Kalinowo (termin składania ofert - 23.11.2021 r. godz. 14.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół z postępowania z wyboru oferty


Zapytanie ofertowe na: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo (termin składania ofert - 16.11.2021 r. godz. 14.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół z postępowania - unieważnienie


Zapytanie ofertowe na: Dostawę oleju opałowego do kotłowni administrowanych przez UG Kalinowo w ilości około 14.000 litrów (termin składania ofert - 26.10.2021 r. godz. 14.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Protokół z postępowania z wyboru oferty


Zapytanie ofertowe na: Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Sypitkach (termin składania ofert - 5.10.2021 r. godz. 14.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Dokumentacja techniczna zał. nr 1

- odpowiedzi na zapytania

- Protokół z postępowania z wyboru oferty


Zapytanie ofertowe na: Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Makosiejach (termin składania ofert - 5.10.2021 r. godz. 14.00)

- Zapytanie ofertowe z załącznikami

- Dokumentacja techniczna zał. nr 1

- odpowiedzi na zapytania

- Protokół z postępowania z wyboru oferty


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - pobierz


Gmina Kalinowo informuje, że stroną internetową prowadzonych postępowań równych lub przekraczających 130 000 złotych jest:
 
https://kalinowo.ezamawiajacy.pl
Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2021-01-04 08:29:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2021-12-22 13:05:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki