☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Niedziela 07.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia - 2021 r.

Ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, informacje, decyzje -
2021 rok

- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o zakończeniu postępowania prowadzonego na skutek złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej decyzji Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r., znak: DGK-II.4710.7.2020.AH

- Spis kart informacyjnych "B"

- Formularz "B" - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchnią zabudowy do 2,9 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 104 w miejscowości Stacze, gm. Kalinowo”

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchnią zabudowy do 2,9 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 104 w miejscowości Stacze, gm. Kalinowo”

- Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

- Obwieszczenie dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach nr ewid. 101, 109, 110/2 i 111/3 obręb Stacze, gmina Kalinowo,”- pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie

- Wójt Gminy Kalinowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2021 r., WZÓR OFERTYWZÓR SPRAWOZDANIA

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: budowie słupa napowietrznej linii SN-15 kV, budowie napowietrznej  stacji transformatorowej SN/nN, budowie słupa napowietrznej linii nN 0,4kV, budowie linii kablowej nN 04kV, budowie złącz kablowych nN 0,4kV w miejscowości Długie, Gmina Kalinowo

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wydaniu postanowienia z dnia 19 stycznia 2021 r. znak: DLI-III.7620.12.2019.KS.20 odmawiające uzupełnienia decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 listopada 2020 r., znak: DLI-III.7620.12.2019.KS.17

- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Klimatu i Środowiska z 4.12.2020 r, znak DGK-II.4710.7.2020.AH

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupa SN-15 kV, budowie kablowej linii SN-15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie słupa nN 0,4kV, budowie linii kablowej nN 04kV, budowie złącz kablowych nN 0,4kV w miejscowości Długie, Gmina Kalinowo

- Spis kart informacyjnych "B"

- Spis kart informacyjnych "A"

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Budowa studni do poboru wody podziemnej na terenie przedsiębiorstwa UNI-MILK Sp. z o. o. w Mazurowie”

- Formularz "B" - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa studni do poboru wody podziemnej na terenie przedsiębiorstwa UNI-MILK Sp. z o.o. w Mazurowie” gm. Kalinowo, pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie

- Formularz "B" - postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowie pomostu drewnianego o długości powyżej 25 m, na nieruchomości położonej w Gminie Kalinowo, obręb Makosieje, na działce nr 154/12”

- Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie pomostu drewnianego o długości powyżej 25 m, na nieruchomości położonej w Gminie Kalinowo, obręb Makosieje, na działce nr 154/12”

- Formularz "B" - postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach nr ewid. 101, 109, 110/2 i 111/3 obręb Stacze, gmina Kalinowo

- Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budową farmy fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 101, 109, 110/2 i 111/3 obręb Stacze, Gmina Kalinowo,”- pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie

- Spis kart informacyjnych "A"

- Spis kart informacyjnych "B"

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 lipca 2018 r., znak: WOO.420.4.2018.JC.31, zmieniającej decyzję z dnia 15 października 2015 r., znak: WOOŚ.4200.2.2014.JC.86 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 15 października 2015 r., znak: WOOŚ.4200.2.2014.JC.86

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 5 listopada 2020 r. znak: DLI-III.7620.12.2019.KS.17 oraz o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak: DLI-III.7620.12.2019.KS.17

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2021-01-04 08:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2021-02-24 09:39:57)
 
 
liczba odwiedzin: 1294353

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X