Inne opłaty

 

Rachunek bieżący Gminy Kalinowo - 93 9331 0004 0020 0235 9302 0001.

 

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczących między innymi:

- opłat za najem i dzierżawę, opłat za wynajem pomieszczeń handlowych, opłat za użytkowanie wieczyste i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, opłat za sprzedaż działek, budynków i lokali;

- opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty eksploatacyjnej, opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej.

 

Rachunki bankowe prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Ełku; Oddział w Kalinowie, ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2021-02-10 12:05:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2021-02-10 12:08:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki