☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Poniedziałek 04.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Gminy 2022

Uchwały Rady Gminy Kalinowo - 2022 rok

Uchwała Nr XXXII.223.22 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XXXII.222.22 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2022 rok

Uchwała Nr XXXII.221.22 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2032

Uchwała Nr XXXII.220.22 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXXII.219.22 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kalinowo do realizacji projektu w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej

Uchwała Nr XXXII.218.22 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kalinowo do realizacji „Szlakiem historii w międzynarodową mobilność” w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Uchwała Nr XXXII.217.22 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 12-Kalinowo, Gmina Kalinowo, zwanego „Kalinowo II”

Uchwała Nr XXXII.216.22 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXXII.215.22 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

Uchwała Nr XXXII.214.22 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kalinowo wotum zaufania

Uchwała Nr XXX.213.22 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2022 rok

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego dnia 10 maja 2022 r.; Rocznik 2022 poz. 2246

Uchwała Nr XXX.212.22 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2022 – 2032

Uchwała Nr XXX.211.22 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2022 rok

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego dnia 5 maja 2022 r.; Rocznik 2022 poz. 2184

Uchwała Nr XXX.210.22 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2022 – 2032

Uchwała Nr XXX.209.22 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/82/15 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym gminy Kalinowo

Uchwała Nr XXX.208.22 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX.58.19 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego dnia 5 maja 2022 r.; Rocznik 2022 poz. 2183

Uchwała Nr XXX.207.22 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego otrzymywanego przez strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała Nr XXIX.206.22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kalinowo obowiązków prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr XXIX.205.22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym „w sprawie naprawy programów ochrony powietrza”

Uchwała Nr XXIX.204.22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2022 rok

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego dnia 1 kwietnia 2022 r.; Rocznik 2022 poz. 1543

Uchwała Nr XXIX.203.22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2032

Uchwała Nr XXIX.202.22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX.144.21 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kalinowo, w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego dnia 13 kwietnia 2022 r.; Rocznik 2022 poz. 1826

Uchwała Nr XXIX.201.22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w roku 2022

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Uchwała Nr XXIX.200.22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kalinowo na lata 2022-2025

Uchwała Nr XXVIII.199.22 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2022 rok

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego dnia 17 marca 2022 r.; Rocznik 2022 poz. 1270

Uchwała Nr XXVIII.198.22 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2022 – 2032

Uchwała Nr XXVII.197.22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2022 rok

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego dnia 10 marca 2022 r.; Rocznik 2022 poz. 1111

Uchwała Nr XXVII.196.22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2022 – 2032

Uchwała Nr XXVII.195.22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego dnia 14 kwietnia 2022 r.; Rocznik 2022 poz. 1883

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Uchwała Nr XXVII.194.22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Ełckiemu

Uchwała Nr XXVII.193.22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kalinowo do realizacji projektu w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej

Uchwała Nr XXVII.192.22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Kalinowo „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Uchwała Nr XXVII.191.22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalinowo na lata 2022- 2030

Uchwała Nr XXVII.190.22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2022-01-04 12:06:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-06-21 08:21:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 478713