☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Poniedziałek 04.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenia - 2022 r.

Ogłoszenia, obwieszczenia, postanowienia, informacje, decyzje -

2022

- Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb geodezyjny Pisanica, działki o nr ewid.: 74/3, 79, 76/1, 76/2, 80/1, 53/2, 134, 131

- Spis kart informacyjnych "B"

- Formularz "B" - karta informacyjna

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MWp na działce nr 238/3, obręb geodezyjny Milewo, gmina Kalinowo”

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MWp na działce nr 238/3, obręb geodezyjny Milewo, gmina Kalinowo”

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr Pu-04/2022, dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii SN, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN i nN, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb Golubie, działki o nr ewid.: 195, 1, 2, 3/1, 196/1

- Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku

                     - Projekt zmian Programu Współpracy

                     - Formularz konsultacji

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr Pu-03/2022, dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN i sieci kablowej nN , lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb Pisanica, działki o nr ewid.: 152/1, 157/1, 159/1, 160, 158/1, 169, 165/3, 154, 153, 155, 156/1, 161/1, 162/1, 236/5, obręb Czyńcze, działki o nr ewid.: 3, 28, 4/2

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej nN 0,4kV, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb geodezyjny Pisanica, działki nr ewid. 74/3, 79, 76/1, 76/2, 80/1, 53/2, 134, 131

- Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znajdującego się w gm. Kalinowo, pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie, pt.: „Zalesienie części działki o numerze ewidencyjnym 57 leżącej w obrębie Skomętno Wielkie’’

- Spis kart informacyjnych "B"

- Formularz "B" - karta informacyjna

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :„Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 1 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 2 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, w miejscowości Wierzbowo” - na działkach 1/4, 2/1, 2/5 i 16 w miejscowości Wierzbowo

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 1 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 2 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, w miejscowości Wierzbowo” - na działkach 1/4, 2/1, 2/5 oraz 16 w miejscowości Wierzbowo

- Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii SN, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN i nN, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb geodezyjny Golubie, działki nr ewid. 195, 1, 2, 3/1, 196/1

-  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wpłynięciu wniosku dot. ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją z dnia 29 marca 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.10.2020.EW.MW.29

- Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MWp na działce nr 238/3, obręb geodezyjny Milewo, gmina Kalinowo, pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie

- Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

- Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN i sieci kablowej nN, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb geodezyjny 29-Pisanica, działki nr ewid. 152/1, 157/1, 159/1, 160, 158/1, 169, 165/3, 154, 153, 155, 156/1, 161/1, 162/1, 236/5, obręb 2 - Czyńcze, działki nr ewid. 3, 28, 4/2

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN i nN, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb geodezyjny Golubie, działki nr ewid. 1, 2, 3/1, 195, 196/1

- Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 1 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 2 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, w miejscowości Wierzbowo” - na działkach 1/4, 2/1, 2/5 i 16 w miejscowości Wierzbowo, pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie

- Obwieszczenie Wójta Gminy Kalinowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN i sieci kablowej nN, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb geodezyjny 29- Pisanica, działki nr ewid. 152/1, 157/1, 159/1, 160, 158/1, 169, 165/3, 154, 153, 155, 156/1, 161/1, 162/1, 236/5, obręb 2 - Czyńcze, działki nr ewid. 3, 28, 4/2

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znajdującego się w gm. Kalinowo, pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie, pt.: "Zalesienie części działki o numerze ewidencyjnym 57 leżącej w obrębie Skomętno Wielkie"

- Spis kart informacyjnych "A"

- Formularz "A" - karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: „Zalesienie części działki o numerze ewidencyjnym 57 leżącej w obrębie Skomętno Wielkie’’ - na terenie Gminy Kalinowo

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znajdującego się w gm. Kalinowo, pow. ełcki, woj. warmińsko – mazurskie, pt.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MWp na działce nr 238/3, obręb geodezyjny Milewo, gmina Kalinowo”

- Spis kart informacyjnych "A"

- Formularz "A" - karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MWp na działce nr 238/3, obręb geodezyjny Milewo, gmina Kalinowo”

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z 25 lutego 2022 r. znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.26

- Obwieszczenie Wójta Gminy Kalinowo o odwieszeniu zawieszonego postępowania administracyjnego i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na: „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 1 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 2 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, w miejscowości Wierzbowo”

- Obwieszczenie Wójta Gminy Kalinowo o wydaniu decyzji nr 14/2022, znak: SG.6730.10.2022, o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb Skomętno Wielkie, działka gruntu obejmująca działkę ewidencyjną o nr 97/9

- Obwieszczenie Wójta Gminy Kalinowo o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr Pu-02/2022, dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-15kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN , lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb geodezyjny 21-Łoje, działki nr ewid. 89, 74, 75, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/18, 35/19, 35/3, 35/6, 35/7, obręb 19-Laski Wielkie, działki nr ewid. 101, 102/1

- Obwieszczenie Wójta Gminy Kalinowo o wydaniu decyzji nr 12/2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb Skomętno Wielkie, działka gruntu obejmująca część działki ewidencyjnej o nr 97/7

- Spis kart informacyjnych "B"

- Formularz "B" - karta informacyjna dla decyzji

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 72/2 w obrębie Maże, gmina Kalinowo”

- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 72/2 w obrębie Maże, gmina Kalinowo”

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg z dnia 21 lutego 2022 r. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 stycznia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW/KN.36

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu względem części osób wznowione postępowanie w sprawie zakończonej decyzją GDOŚ z dnia 23 sierpnia 2018 r., znak: DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.74

- Spis kart informacyjnych "E"

- Formularz "E" - karta informacyjna dla raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 1 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 2 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, w miejscowości Wierzbowo

- Spis kart informacyjnych "B"

- Formularz "B" - karta informacyjna postanowień

- Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 1 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 2 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, w miejscowości Wierzbowo”

-  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu w całości wznowionego postępowania w sprawie zakończonej decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK

- Obwieszczenie Wójta Gminy Kalinowo o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-15kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb geodezyjny 21-Łoje, działki nr ewid. 89, 74, 75, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/18, 35/19, 35/3, 35/6, 35/7, obręb 19-Laski Wielkie, działki nr ewid. 101, 102/1, który zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) i przekazaniu do uzgodnień

- Obwieszczenie Wójta Gminy Kalinowo o wydaniu decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr Pu-01/2022, dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1884N, 1933N i drogi gminnej oraz budowie linii kablowej nN oświetlenia ulicznego, lokalizacja inwestycji: gmina Kalinowo, obręb Pisanica, działki o nr ewid. 24/3, 24/4, 35/1, 39/7, 44/16, 519

- Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu Gminy Kalinowo w 2021 rok

- Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kalinowo w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Kalinowo  na  lata 2022 -2025

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  dnia 23 sierpnia 2018 r., znak: DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.74

- Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pt.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administrfacyjnego w Warszawie skargi z dnia 17 stycznia 2022 r. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.42

- Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb Skomętno Wielkie, działka gruntu obejmująca działkę ewidencyjną o nr 97/9

- Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb Skomętno Wielkie, działka gruntu obejmująca część działki ewidencyjnej o nr 97/7

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno – kablowej SN-15kV, sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb geodezyjny 21-Łoje, działki nr ewid. 89, 74, 75, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/18, 35/19, 35/3, 35/6, 35/7, obręb 19-Laski Wielkie, działki nr ewid. 101, 102/1

- Obwieszcznie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie przeniesienia przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu Ryszardowi Wierzbickiemu decyzją Starosty Ełckiego znak: R.6341.10.19.2015 z dnia 15.06.2015 r. na wykonanie pomostu na jeziorze Przepiórki (dz. nr 178, obręb 0037 – Stożne) przy działce nr 182, obręb 0037 – Stożne, na wysokości działki nr 121/5, obręb 0034 – Skrzypki, gmina Kalinowo,na rzecz Pana Tomasz Bogdana Rynkowskiego

- Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 72/2 w obrębie Maże, gmina Kalinowo”

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1884N, nr 1933N i drogi gminnej oraz budowie linii kablowej nN oświetlenia ulicznego, lokalizacja inwestycji: Gmina Kalinowo, obręb geodezyjny 29 –Pisanica znak:SG.6733.1.2022

- Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o przeprowdzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalinowo na lata 2022-2030, Załączniki

- Wójt Gminy Kalinowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej pt.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, WZÓR OFERTYWZÓR SPRAWOZDANIA

- Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o naborze na członków Komisji Konkursowej, Formularz zgłoszeniowy

- Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1884N, nr 1933N i drogi gminnej wewnętrznej oraz budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Pisanica, gm. Kalinowo

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o podjęciu z urzędu wznowionego postępowania w sprawie zakończonej decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o podjęciu z urzędu wznowionego postępowania w sprawie zakończonej decyzją GDOŚ z dnia 23 sierpnia 2018 r., znak: DOOŚ-DŚI.4231.6.2012.mko.74

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2022 r., WZÓR OFERTYWZÓR SPRAWOZDANIA

- Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o utrzymaniu w mocy decyzji własnej z dnia 14 kwietnia 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.12.2020.EW/MW.10

- Spis kart informacyjnych "A"

- Formularz "A" - karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 72/2 w obrębie Maże, gmina Kalinowo

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 72/2 w obrębie Maże, gmina Kalinowo”.

- Spis kart informacyjnych "B"

- Formularz "B" - karta informacyjna postanowień

- Obwieszczenie o zawieszeniu, postanowieniem znak SG.6220.70.8.2021 z dnia 18 stycznia 2022 roku, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 1 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Wierzbowo 2 o mocy przyłączeniowej do 1 MW, w miejscowości Wierzbowo”

- Informacja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o możliwości zapoznania się z treścią decyzji nr 23/21 z dnia 23 grudnia 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 15/19 z dnia 7.10.2019 r. znak: IGR-II.7820.1.5.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: pn.: „Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn- Budzisko (gr. państwa). Zadanie nr 3: odcinek węzeł Wysokie- m. Raczki od km 42+765,51 do km 62+936,02”

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2022-01-04 12:04:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-07-04 09:16:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 478713