Wodociągi i kanalizacja

Wodociągi i kanalizacja

 

Stawka za 1 m3 wody - 3,18 zł

Stawka opłaty abonamentowej - 2,78 zł

Stawka za 1 m3 ścieków - 4,60 zł

Stawka opłaty abonamentowej - 2,66 zł

Powyższe ceny brutto obowiązują od 2.02.2023 r. do 1.02.2024 r.

 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kalinowo na okres 3 lat

Uchwała Nr XXXVI/217/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Kalinowo Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych związanych z przyłączeniem do sieci wod.- kan. - kliknij

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza odliczającego ilość zużytej bezpowrotnie wody przez Odbiorcę - kliknij

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2022-01-14 09:29:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2023-05-22 13:47:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki