Wodociągi i kanalizacja

Wodociągi i kanalizacja

 

Stawka za 1 m3 wody - 3,21 zł

Stawka opłaty abonamentowej - 2,78 zł

Stawka za 1 m3 ścieków - 4,58 zł

Stawka opłaty abonamentowej - 2,60 zł

Powyższe ceny brutto obowiązują od 2.02.2024 r. do 1.02.2025 r.

Terminy wystawianych faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki z podziałem na miejscowości:

 

LUTY

MAJ

SIERPIEŃ

LISTOPAD

MARZEC

CZERWIEC

WRZESIEŃ

GRUDZIEŃ

KWIECIEŃ

LIPIEC

PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ

DŁUGIE

BORZYMY

CZYŃCZE

DORSZE

DUDKI

JĘDRZEJKI

GINIE

GOLUBIE

KUCZE

IWAŚKI

GOLUBKA

LISEWO

KALINOWO

GRĄDZKIE EŁCKIE

LASKI WIELKIE

KILE

KRZYŻEWO

LASKI MAŁE

MARCINOWO

KOLEŚNIKI

ŁOJE

MAŻE

MIKOŁAJKI

MAKOSIEJE

MILEWO

PIĘTKI

MAZUROWO

PRAWDZISKA

STOŻNE

PISANICA

STARE CIMOCHY

SKOMĘTNO WIELKIE

ROMANOWO

TUROWO

SZCZUDŁY

ROMOTY

WIERZBOWO

WYSOKIE

SYPITKI

ZANIE

ZABOROWO

STACZE

ZOCIE

 

SKRZYPKI

 

Odczyty wodomierzy wykonywane są na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego termin wystawienia faktury.

Prosimy o samodzielne podawanie stanu podlicznika (wodomierza ogrodowego): 87 6218771, 87 6218760, SMS: 669978841 lub osobiście w Urzędzie Gminy Kalinowo (pokój nr 3) w miesiącach poprzedzających termin wystawienia faktury w danej miejscowości.

Osoby posiadające podliczniki z nakładką elektroniczną nie muszą samodzielnie podawać stanu wodomierza.

Niepoinformowanie Urzędu Gminy Kalinowo o stanie podlicznika skutkować będzie wystawieniem faktury tylko z odczytu wodomierza głównego. 

 

Sprawozdanie z badania wody Wysokie - kliknij 

Sprawozdanie z badania wody SUW Kalinowo - kliknij 

 

Informujemy, że częstotliwość badań wody oraz punkty poboru próbek ustalane są w uzgodnieniu z PSS-E w Ełku.

 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kalinowo na okres 3 lat

Uchwała Nr XXXVI/217/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Kalinowo Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych związanych z przyłączeniem do sieci wod.- kan. - kliknij

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza odliczającego ilość zużytej bezpowrotnie wody przez Odbiorcę - kliknij

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2022-01-14 09:29:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2024-05-08 15:05:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki