Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 r.

 WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023 r.

- Obwieszcznie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu - kliknij

- Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami - kliknij

- Informacja o bezpłatnym transporcie w dniu wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - kliknij

- Informacja o pierwszych posiedzeniach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - kliknij

- Postanowienie Nr 76/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - kliknij

- Informacja Wójta Gminy Kalinowo w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

- Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 18 września 2023 r. o uzupełnieniu skladów obwodowych komisji wyborczych - kliknij

- Obwieszczenie Wójta Gminy Kalinowo z 14 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - kliknij

- Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 12 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania - kliknij

- Postanowienie Nr 60/2023 Komisarza wyborczego w Olsztynie II z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kalinowo na stałe obwody głosowania ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - kliknij

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II w sprawie podziału Gminy Kalinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - kliknij

- Informacja z wykazem miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych - kliknij

- Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - kliknij

- Obwieszczenie o okręgach wyborczych - wyciąg - kliknij

- Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - kliknij

- Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - kliknij

- Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - kliknij

- Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - kliknij

- Głosowanie za granicą - kliknij

- Głosowanie w kraju - kliknij

- Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - kliknij

- Akty prawne, wyjaśnienia, opinie, wzory druków, informacje i pisma ogólne Państwowej Komisji Wyborczej - kliknij

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2023-08-17 09:58:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2023-10-13 17:58:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki