Budżet 2024 r.

Budżet Gminy Kalinowo na 2024 rok

  • Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kalinowo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035 oraz uchwały budżetowej na rok 2024
  • Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w Uchwale nr XLVIII.329.23 Rady Gminy Kalinowo z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2024 rok
  • Uchwała Nr XLVIII.329.23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2024 rok

                         Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2023 r.; Rocznik 2023 poz. 6371

  • Uchwała Nr XLVIII.328.23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2024 – 2035
  • Opinia RIO dot. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035
  • Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2024-2035
  • Opinia RIO dot. projektu uchwały budżetowej Gminy Kalinowo na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie
  • Projekt budżetu Gminy Kalinowo na 2024 r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2023-11-15 12:38:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2024-01-29 08:01:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki