Wybory samorządowe 2024 r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 r.

 

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE WYBORÓW SAMORZADOWYCH W 2024 r. - kliknij

 

- Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Kalinowo - ponowne głosowanie dnia 21.04.2024 r.

- Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Kalinowo

- Protokół z wyborów do Rady Gminy Kalinowo

- Uchwała o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

- Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

- Uchwała nr 3/2024 w sprawie o przyznanania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kalinowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

- Informacja Gminnej Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych Rady Gminy Kalinowo

- Informacja o aktualnym składzie Gminnej Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie

- Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie

- Informacja o składzie Gminnej Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie

- Uchwała nr 2/2024 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

- Uchwała nr 1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


 
- Informacja o bezpłatnym transporcie w ponownym głosowaniu w wyborach Wójta Gminy Kalinowo w dniu 21 kwietnia 2024 r.- kliknij
 
- POSTANOWIENIE NR 178/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 10 kwietnia 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Kalinowo - kliknij
 
- Obwieszczenie Komisarza Wyborczego I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego - kliknij
 
- Obwieszczenie Komisarza Wyborczego I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego - kliknij

- Informacja o bezpłatnym transporcie w dniu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.- kliknij

- POSTANOWIENIE NR 146/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Kalinowo - kliknij

- Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami - kliknij

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II  z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kalinowo - kliknij

- INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych - kliknij

 - Obwieszczenie Wójta Gminy Kalinowo o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - kliknij

- POSTANOWIENIE NR 119/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 1marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kalinowie - kliknij

- POSTANOWIENIE NR 113/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - kliknij

- POSTANOWIENIE NR 112/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - kliknij

- Postanowienie Nr 105/202 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kalinowo w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - kliknij

- Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji - kliknij

- Informacja o terminach dyżurów Urzędnika Wyborczego w Gminie Kalinowo - kliknij

- Informacja dot. możliwości ujęcia wyborcy w Centralnym Rejestrze Wyborców według adresu stałego zamieszkania - kliknij

- Informacja Wójta Gminy Kalinowo o wyznaczeniu na obszarze Gminy Kalinowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - kliknij

- Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - kliknij

- Obwieszczenie Starosty Ełckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ełku w wyborach do Rady Powiatu Ełckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - kliknij

- Obwieszczenie Wójta Gminy Kalinowo o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej - kliknij

- Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - kliknij

- Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku do rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kadencji rozpoczynającej się w 2024 roku - kliknij

- Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 30 stycznia 2024 r. dot. liczby mieszkańców, przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych i obwodowyh komisji wyborczych - kliknij

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sycznia 2024 r. w sprawie wyborów samorządowych - kliknij

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2024-01-30 11:53:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2024-04-22 08:06:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki