☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 05.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestry inne

 

Rejestry inne

 

1.    Rejestr zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą - prowadzi Anna Górska (pok. Nr 4)

2.    Rejestr wydanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (konkordatowe) – prowadzi Anna Górska (pok. Nr 4)

3.    Rejestr wpływu zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w myśl art. 1 § 2 i 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - prowadzi Anna Górska (pok. Nr 4)

4.    Rejestr zgłoszenia zawarcia małżeństwa - prowadzi Anna Górska (pok. Nr 4)

5.    Rejestr utraty obywatelstwa polskiego- prowadzi Anna Górska (pok. Nr 4)

6.    Rejestr numerowy wydanych dowodów osobistych- prowadzi Anna Górska (pok. Nr 4)

7.    Rejestr umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe prowadzi - Ryszard Dzietczyk (pok. Nr 12)

8.    Rejestr wydanych decyzji na rzecz obrony prowadzi - Mirosław Kwapisz ( pok. Nr 11)

9.    Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i leśnego - prowadzi  Dorota Danielczyk (pok. Nr 1)

10.  Rejestr przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i leśnego prowadzi - Dorota Danielczyk (pok. Nr 1)

11.  Rejestr punktów sprzedaży napojów alkoholowych i limitowanych prowadzi - Maria Górska (pok. Nr 10)

12.  Rejestr dodatków mieszkaniowych prowadzi - Maria Górska (pok. Nr 10)

13.  Rejestr decyzji dotyczący usunięcia drzew i krzewów prowadzi - Olga Zakrzewska-Domel (pok. Nr 9)

14.  Rejestr decyzji o nałożeniu kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów prowadzi – Olga Zakrzewska-Domel (pok. Nr 9)

15.  Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy prowadzi – Lech Izbicki (pok. Nr 9)

16.  Rejestr faktur VAT  (pok. Nr 1)

17.  Rejestr zaświadczeń wydawany przez organ podatkowy (pok. Nr 1)

18.  Rejestr mieszkańców prowadzi – Małgorzata Kulbacka (pok. Nr 4)

19.  Rejestr wyborców prowadzi - Małgorzata Kulbacka (pok. Nr 4)

20.  Rejestr skarg i wniosków prowadzi - Anna Szyłak (pok. Nr 6)

21.  Rejestr faktur i rachunków prowadzi – Anna Szyłak (pok. Nr 6)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2021-11-22 12:47:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1963321