Mienie komunalne

  STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI GMINY KALINOWO

Gmina Kalinowo obejmuje obszar 28 500 ha, w tym mienie komunalne własności gminy stanowi powierzchnię 5 237 845 ha.

 

Mienie komunalne obejmuje:

406 8371 ha – grunty zajęte pod drogi,

4 827 ha – grunty oddane w użytkowanie wieczyste,

116 4647 ha – pozostałe (tereny zabudowane, tereny zieleni, cmentarze, grunty rolne i inne).

               

W skład mienia wchodzą obiekty:

 • budynek Urzędu Gminy,
 • 2 budynki Gminnego Ośrodka Kultury,
 • 2 budynek Ośrodka Zdrowia,
 • 4 budynki szkół podstawowych w trwałym zarządzie Zespołu Obsługi Szkół,
 • dwie oczyszczalne ścieków,
 • budynki i lokale OSP,
 • Stacja uzdatniania wody,
 • 2 hydrofornie,
 • 10 świetlic wiejskich,
 • 2 oczyszczalnie ścieków,
 • 6 budynków, w tym 17 lokali mieszkalnych.

 

Wytworzył:
Ewelina Biłda
Udostępnił:
Kołnacka Grażyna
(2003-07-02 14:09:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2024-03-20 12:58:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki