Oferta inwestycyjna

OFERTA INWESTYCYJNA

Działka 209/7

obręb Kalinowo

Powierzchnia działki wynosi 0,5705 ha, istnieje możliwość powiększenia terenu o działki sąsiednie.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kalinowo oznaczona jest teren wielofunkcyjny. Obecnie użytkowana jako grunt rolny. Droga dojazdowa do terenu z drogi krajowej nr 16. Możliwość przyłącza elektryczności w ternie. W sąsiedztwie oczyszczalnia, kanalizacja i woda w ternie.

Działka nr 207/8, obręb Kalinowo

Powierzchnia działki wynosi 1,1505 ha, istnieje możliwość powiększenia terenu o działki sąsiednie. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kalinowo oznaczona jest teren wielofunkcyjny.. Obecnie użytkowana jako grunt rolny. Droga dojazdowa do terenu z drogi krajowej nr 16. Możliwość przyłącza elektryczności w ternie. W sąsiedztwie oczyszczalnia, kanalizacja i woda w ternie

Działka nr 207/6, obręb Kalinowo

Powierzchnia działki wynosi 1,2479 ha, istnieje możliwość powiększenia terenu o działki sąsiednie.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kalinowo oznaczona jest teren wielofunkcyjny. Obecnie użytkowana jako grunt rolny. Droga dojazdowa do terenu z drogi krajowej nr 16. Możliwość przyłącza elektryczności w ternie. W sąsiedztwie oczyszczalnia, kanalizacja
i woda w ternie.