☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 05.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Skarbnik

SKARBNIK GMINY KALINOWO

 

Funkcję Skarbnika sprawuje Grażyna Suchocka

 

Tel. 087 621 87 72       pokój nr 2
e-mail: skarbnik@kalinowo.pl

 

 Do zadań Skarbnika głównego księgowego Urzędu Gminy należy:

1.       wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2.       kierowanie pracą Referatu Finansowego, wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec bezpośrednio podległych mu pracowników,

3.        nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

4.       kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

5.       współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

6.       współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

7.       wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,

8.       prowadzenie kontroli finansowej gminnych jednostek organizacyjnych,

9.       czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

10.   opracowywanie zakresów czynności podległym pracownikom,

11.   przestrzeganie stawki przychodów i wydatków środków publicznych, której przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego,

12.   uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa głosowania 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jabłońska Anita
(2003-06-26 09:46:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Klepacki Mariusz
(2009-01-15 14:44:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 478713