☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych odpowiada:

Iwona Nowakowska

 

Tel.: (87) 621 87 60       

 

 

Do zadań stanowiska  należy:

 

 1. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 4. Współdziałanie z Policją i stanowiskiem ds. dodatków mieszkaniowych w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Dokonywanie kontroli działania placówek sprzedaży alkoholi pod kątem ich zgodności z wydanymi zezwoleniami i przepisami w tym zakresie.
 6. Udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Przygotowywanie projektu uchwały i realizacja gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
 8. Planowanie wysokości środków z opłat na sprzedaż alkoholu do budżetu gminy.
 9. Nadzorowanie i wykonywanie budżetu gminy w zakresie środków przeznaczonych na profilaktykę przeciwalkoholową.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów uchwał, umów, zleceń w celu realizacji zadań, wynikających z gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jabłońska Anita
(2003-06-30 15:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2017-01-18 09:21:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 502147