☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 09.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2005

  • Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo 2005         

· Zarządzenie Nr 1/05 z dn.06.01.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalinowo.

· Zarządzenie Nr 2/05 z dn.07.01.2005 w sprawie ustalenia normy zużycia  paliw płynnych i oleju dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w ochotniczych  strażach pożarnych Gminy Kalinowo.

· Zarządzenie Nr 3/05 z dn.10.01.2005 w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok, zał.1,2.

·  Zarządzenie Nr 4/05 z dn 24.01.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, załącznik 1,2,3.

·  Zarządzenie Nr 5/05 z dn. 24.01.05 w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego.

·  Zarządzenie Nr 6/05 z dn. 25.01.2005 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury.

·  Zarządzenie Nr 7/05 z dn. 08.02.2005 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kasacji sprzętu będącego na wyposażeniu ochotniczych straży pożarnych.

· Zarządzenie Nr 8/05 z dn. 08.02.2005 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

·   Zarządzenie Nr 9/05 z dn. 24.02.2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zakładowym Planie Kont.

·  Zarządzenie Nr 10/05 z dn. 28.02.2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zał. 1,2

·  Zarządzenie Nr 11/05 z dn. 09.03.2005 roku w sprawie powołania Zespołu oceniającego mianowanych pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Kalinowo.

·  Zarządzenie Nr 12/05 z dn. 10.03.2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok, zał.1a,1,2,3, część opisowa wydatki, część opisowa dochody

·    Zarządzenie Nr 14/05 z dn. 06.04.2005 w sprawie dnia wolnego od pracy. 

·   Zarządzenie Nr 15/05 z dn. 11.04.2005 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo     Zamówień Publicznych, zał.1, 2.

 ·   Zarządzenie Nr 16/05 z dn. 29.04.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, załącznik 1,2,

 ·   Zarządzenie Nr 17/05 z dn. 23.05.2005 r. w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego.

  ·   Zrządzenie Nr 18/05 z dnia 31.05. 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy   na 2005 r., Nr 1,2

 ·  Zrządzenie Nr 19/05 z dnia 30.06. 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy  na 2005 r., zał. Nr 1,2, 3

 ·Zarządzenie Nr 20/05 z dn. 13 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

 ·Zarządzenie Nr 21/05 z dn. 13 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela        mianowanego.

 · Zarządzenie Nr 22/05 z dn. 26.07.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r., zał. 1,2.

 · Zarządzenie Nr 23/05 z dn. 29.07.2005 r.  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2005 roku.,  zał. nr 1 wydatki,

    zał. nr 1 dochody, zestawienie nr 1, zestawienie nr 2, zestawienie nr 3.

· Zarządzenie Nr 24/05 z dn. 29.07.2005 r.  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu  pożarniczym   organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

 · Zarządzenie Nr 25/05 z dn. 29.07.2005 r.  w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników, zał. nr 1.

· Zarządzenie Nr 27/05 z dn. 23.08.2005 r. w sprawie ustanowienia koordynatora         gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zał. Nr 1,2.

· Zarządzenie Nr 28/05 z dn. 29.08.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji    wyborczych do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku, zał. Nr 1, 2 ,3, 4, 5, 6.

·  Zarządzenie Nr 29/05 z dn. 31.08..2005 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zał. nr 1, 2,3.

· Zarządzenie Nr 30/05 z dn. 12.09.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku, zał. Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

· Zarządzenie Nr 31/05 z dn. 12.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zał. 1,2, 3.

·  Zarządzenie Nr 32/05 z dn. 23.09.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zał.1,2,3. 

· Zarządzenie Nr 33/05 z dn. 23.09.2005 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zał. Nr 1,2

· Zarządzenie Nr 34/05 z dn. 30.09.05r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zał. 1,2,3.

·  Zarządzenie Nr 35/05 z dn. 06.10.05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zał. 1,2,3.

·  Zarządzenie Nr 36/05 z dn. 12.10.05  w sprawie ustanowienia koordynatora         gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach na Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej – II TURA, zał. 1,2.

 · Zarządzenie Nr 37/05 z dn. 20.10.05 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Kalinowo, w ponownych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej, w dniu 23 października 2005 roku.

·  Zarządzanie  Nr 38/05 z dn. 20.10.05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zał. 1,2,3.

· Zarządzanie  Nr 39/05 z dn. 27.10.05 w sprawie powołania komisji stypendialnej.

·  Zarządzanie  Nr 40/05 z dn. 31.10.05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zał. 1,2,3,4.

· Zarządzenie Nr 41/05 z dn. 14.11.2005 r. w sprawie projektu budżecie gminy na 2006 r., zał. 1,2,2a,3,4,5,6,7,8,8a,9,10,11,12,13,14, objaśnienie dochodów.

·  Zarządzenie Nr 42/05 z dn. 14.11.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/05 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 31 października 2005 r., zał. 1,2.

·  Zarządzenie Nr 43/05 z dn. 18.11.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zał.1,2.

·  Zarządzenie Nr 44/05 z dn. 24.11.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

·  Zarządzenie Nr 45/05 z dn. 30.11.2005 r. w sprawie zmiany w  budżecie gminy na 2005 r., zał. 1,2.,3.

·  Zarządzenie Nr 46/05 z dn. 07.12.2005 r. w sprawie regulaminu dodatkowego wynagrodzenia rocznego., zał. 1

·  Zarządzenie Nr 48/05 z dn. 19.12.2005 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołu spisowo-likwidacyjnego.

 

·  Zarządzenie Nr 49/05 z dn. 21.12.2005 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury.

·  Zarządzenie Nr 50/05 z dn. 22.12.2005 r. w sprawie sporządzenia spisu z natury

·  Zarządzenie Nr 51/05 z dn. 22.12.2005 r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji w OSP na terenie Gminy Kalinowo. 

·  Zarządzenie Nr 52/05 z dn.30 .12.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zał. 1.

·  Zarządzenie Nr 53/05 z dn. 30.12.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zał. 1,2,3,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

·  Zarządzenie Nr 13/05 z dn. 30.03.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, załącznik 1.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2005-03-15 12:49:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2018-02-06 12:05:48)

 
 
liczba odwiedzin: 1294992

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X