OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

2024

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy - pobierz ogłoszenie

 

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sypitkach - pobierz ogłoszenie


2023

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. komunanych i drogownictwa

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Informacja o wynikach naboru


Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na stanowisko pracy konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Wójt Gminy Kalinowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sypitkach - pobierz ogłoszenie

Informacja o konkursie wyłaniającym kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Sypitkach - kliknij i pobierz


Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzednicze stanowisko pracy Kierownik Stanu Cywilnego (termin składania dokumentów 22.02.2023 r., godz. 12:00)

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Informacja o wynikach naboru


Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzednicze stanowisko pracy ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej (termin składania dokumentów 20.02.2023 r., godz. 12:00)

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Informacja o wynikach naboru


2022

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na stanowisko pracy konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (termin składania dokumentów 7.10.2022 r., godz. 13:00)

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


2021

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego (termin składania dokumentów 21.12.2021 r., godz. 12:00)

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Informacja o wynikach naboru


Zastępca Wójta Gminy Kalinowo ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku ds. księgowości budżetowej (termin składania dokumentów 14.12.2021 r., godz. 13:00)

pobierz ogłoszenie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Informacja o wynikach naboru


Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. wodociągów i kanalizacji (termin składania dokumentów 26.11.2021 r., godz. 13:00)

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Informacja o wynikach naboru


Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. komunalnych i drogownictwa (termin składania dokumentów 22.10.2021 r., godz. 13:00)

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Informacja o wynikach naboru


Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. obsługi rady i archiwum zakładowego  (termin składania dokumentów 22.10.2021 r., godz. 13:00)

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Informacja o wynikach naboru


Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. komunalnych i drogownictwa (termin składania dokumentów 4.10.2021 r., godz. 13:00)

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Informacja o unieważnieniu naboru


Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. komunalnych i drogownictwa (termin składania dokumentów 31.08.2021 r., godz. 13:00)

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Informacja o unieważnieniu naboru


Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. wodociągów i kanalizacji (termin składania dokumentów 16.08.2021 r., godz. 13:00)

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- informacja o unieważnieniu naboru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. komunalnych i drogownictwa (termin składania dokumentów 16.08.2021 r., godz. 13:00)

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- informacja o unieważnieniu naboru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. kadr i płac (termin składania dokumentów 21.06.2021 r., godz. 13:00)

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Informacja o wynikach naboru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. rozliczeń i obsługi kasowej (termin składania dokumentów 18.05.2021 r., godz. 13:00)

- pobierz ogłoszenie

- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Informacja o wynikach naboru


2019

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i rolnictwa (termin składania dokumentów 29.11.2019 r., godz. 14:00)
- pobierz ogłoszenie

- Lista kandydatów

- Informacja o wynikach naboru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy - pobierz ogłoszenie

- Informacja o wynikach naboru

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sypitkach - pobierz ogłoszenie

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy - pobierz ogłoszenie


2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie poszukuje kandydatów na asystenta rodziny - umowa na zastępstwo (termin składania dokumentów 12.10.2018 r., godz. 14:00) - pobierz ogłoszenie


2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie ogłasza nabór na  urzędnicze stanowisko pracy: Główny/a księgowy/a (termin składania dokumentów 10.08.2017 r., godz. 14:00) - pobierz ogłoszenie

- Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

- Informacja o wynikach naboru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie poszukuje kandydatów na asystenta rodziny (termin składania dokumentów 24.03.2017 r., godz. 14:00) - pobierz ogłoszenie

- Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

- Informacja o wynikach naboru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie poszukuje kandydatów na asystenta rodziny (termin składania dokumentów 7.03.2017 r., godz. 14:00) - pobierz ogłoszenie 

 


2016

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa (termin składania ofert do 31.10.2016 r. do godz. 14.00) - pobierz ogłoszenie

- Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

- Informacja o wynikach naboru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa - pobierz ogłoszenie

- Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze

- Informacja o wynikach naboru

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach - pobierz ogłoszenie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy - Referent w Zespole Obsługi Szkół w Kalinowie - pobierz ogłoszenie

- Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze

- Informacja o wynikach naboru

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie - pobierz ogłoszenie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej

- Lista kandydatów

- Informacja o wyborze


2015

Urząd Gminy w Kalinowie ogłasza nabór na stanowisko profilaktyka uzależnień w ramach realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok pobierz ogłoszenie

- informacja o wyborze

Urząd Gminy w Kalinowie  ogłasza nabór na stanowisko  psychologa w ramach realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok pobierz ogłoszenie

- informacja o wyborze

Wójt Gminy Kalinowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie - pobierz ogłoszenie

- Zarządzenie nr 30/2015 z dn. 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kalinowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie poszukuje kandydatów na asystenta rodziny (termin składania dokumentów 25.02.2015 godz. 13:00) - pobierz ogłoszenie 

- informacja o wyborze


2013

Urząd Gminy w Kalinowie  ogłasza nabór na stanowisko  psychologa w ramach realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok pobierz ogłoszenie

- informacja o wyborze

Urząd Gminy w Kalinowie ogłasza nabór na stanowisko profilaktyka uzależnień w ramach realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok pobierz ogłoszenie

- informacja o wyborze

Urząd Gminy w Kalinowie ogłasza nabór na zespół biegłych z zakresu uzależnienia od alkoholu w ramach realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok – pobierz ogłoszenie

- informacja o wyborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie poszukuje kandydatów na asystenta rodziny (termin składania dokumentów 26.04.2013 godz. 12:00) - pobierz ogłoszenie 

Urząd Gminy ogłasza nabór na stanowisko psychologa w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok – pobierz ogłoszenie

- informacja o wyborze


2012

Urząd Gminy ogłasza nabór na profilaktyka uzależnień w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok – pobierz ogłoszenie

- informacja o wyborze

Konkurs na urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. rozliczeń opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w Urzędzie Gminy Kalinowo (termin składania dokumentów 20.12.2012 r. godz. 10.00)

- pobierz ogłoszenie

- lista kandydatów (21.12.2012 r.)

- informacja o wynikach naboru 27.12.2012 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie poszukuje kandydatów na asystenta rodziny (termin składania dokumentów 29.03.2012 godz. 14:00) - pobierz ogłoszenie 

- informacja o wyborze

 


2011

Urząd Gminy poszukuje profilaktyka uzależnień w ramach realziacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok - pobierz ogłoszenie

Konkurs na urzędnicze stanowisko pracy - Referent w Zespole Obsługi Szkół w Kalinowie (termin skladania dokumentów 08.08.2011 r.)

- pobierz ogłoszenie

- lista kandydatów 16.08.2011 r.

- informacja w wynikach naboru 17.08.2011 r.


2009

  • Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pisanicy
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie poszukuje pracownika na stanowisko pracownik socjalny (termin składania dokumentów 27.05.2009 r.) - pobierz ogłoszenie

2008

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Kruszewski
(2007-12-04 23:42:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2024-03-18 12:28:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki