☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Poniedziałek 04.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetargi - 2008 r.

Przetargi  - Gmina Kalinowo:

2008 rok

    

· Przetarg nieograniczony na wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Kalinowo (termin składania ofert 30.12.2008 r. godz. 9.00)- ogłoszony w BZP Nr 370285-2008 z dnia 18.12.2008 r.– pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Informacja o wyborze oferty


· Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych z terenu gminy Kalinowo (termin składania ofert 08.12.2008 r. godz. 9.00)- ogłoszony w BZP Nr 250644-2008 z dnia 26.11.2008 r.– pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Modyfikacja treści SIWZ

- Informacja o wyborze oferty


· Przetarg nieograniczony na „Kompleksową ochronę ubezpieczeniową Gminy Kalinowo” (termin składania ofert 02.12.2008 r. godz. 11.00)- ogłoszony w BZP Nr 325009-2008 z dnia 20.11.2008 r.– pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Informacja o wyborze oferty 


· Przetarg nieograniczony na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej lokalnej Borzymy-Reszki w km 0+000 – 0+616,34, na odcinku o łącznej długości 616,34 mb” (termin składania ofert 28.10.2008 r. godz. 9.00)- ogłoszony w BZP Nr 254573-2008 z dnia 07.10.2008 r.pobierz:

- SIWZ z załącznikami 

- dokumentacja techniczna

- Informacja o wyborze oferty 


· Przetarg nieograniczony na   „Dostawę oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej w Borzymach oraz Zespołu Szkół w Pisanicy w sezonie grzewczym 2008/2009” (termin składania ofert 29.09.2008 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 223347-2008 z dnia 17.09.2008 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Informacja o wyborze oferty 


· Przetarg nieograniczony na wykonanie „Przebudowy drogi gminnej lokalnej Borzymy-Reszki w km 0+000 – 0+616,34, na odcinku o łącznej długości 616,34 mb” (termin składania ofert 30.09.2008 r. godz. 9.00)- ogłoszony w BZP Nr 208173-2008 z dnia 09.09.2008 r.– pobierz:

- SIWZ z załącznikami 

- dokumentacja techniczna

- Informacja o unieważnieniu przetargu z dnia 02 października 2008 r.


· Przetarg nieograniczony na dostawy węgla kamiennego (termin składania ofert 22.09.2008 r. godz. 9.00)- ogłoszony w BZP Nr 210964-2008 z dnia 03.09.2008 r.pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Informacja o wyborze oferty 


· Przetarg nieograniczony  - Szkoła Podstawowa w Borzymach, Borzymy 22, 19-314 Kalinowo, woj. warmińsko – mazurskie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na  „Dowóz wraz z zapewnieniem opieki w jego trakcie uczniów do Szkoły Podstawowej w Borzymach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2008/2009”– ogłoszony w BZP nr 148958-2008 w dniu 03.07.2008 - (termin składania ofert  30.07.2008 r. do godziny 12.00)- pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Informacja o wyborze oferty 


· Przetarg nieograniczony  - Zespół Szkól w Pisanicy, Pisanica 65, 19-314 Kalinowo, woj. warmińsko – mazurskie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na  „Dowóz wraz z zapewnieniem opieki w jego trakcie uczniów do Zespołu Szkół w Pisanicy i Szkoły Podstawowej w Sypitkach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2008/2009” – ogłoszony w BZP Nr 146387-2008 z  dnia 01.07.2008 r. - (termin składania ofert 29.07.2008 r., godz. 9.00)- pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Informacja o wyborze oferty


· Przetarg nieograniczony  - Gimnazjum w Kalinowie, ul. Szkolna 2, 19-314 Kalinowo, woj. warmińsko – mazurskie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na  „Dowóz wraz z zapewnieniem opieki w jego trakcie uczniów do Gimnazjum w Kalinowie, Szkoły Podstawowej w Kalinowie i Szkoły Podstawowej w Prawdziskach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2008/2009” - (termin składania ofert 29.07.2008 r.)- pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Modyfikacja treści SIWZ

- Informacja o wyborze oferty


· Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu-przebudowy mostu drogowego nad rzeką Małkiń wraz z dojazdami - według opracowanej dokumentacji technicznej, w miejscowości Kucze, gm. Kalinowo (termin składania ofert 17.06.2008 r. godz. 9.00)- ogłoszony w BZP Nr 111096 -2008 z dnia 27.05.2008 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- rysunki techniczne

- SST+przedmiar+projekt wykonawczy

- Informacja o unieważnieniu przetargu z dnia 17 czerwca 2008 r.


· Przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie, art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp na modernizację - remont drogi lokalnej Borzymy - Jędrzejki, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1939N Borzymy - Lisewo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1937N Romoty - Jędrzejki-Lisewo gm. Kalinowo (termin składania ofert 29.05.2008 r. godz. 09.00)- ogłoszony w BZP Nr 96314 -2008 z dnia 08.05.2008 r. pobierz:

- SIWZ z załącznikami                          (doddatkowo dostępne w formie samorozpakowującego się archiwum)

- dokumentacja techniczna                     (doddatkowo dostępne w formie samorozpakowującego się archiwum)

- Informacja o wyborze oferty z dnia 29.05.2008 r.


· Przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie, art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp na remont-przebudowę mostu drogowego nad rzeką Małkiń wraz z dojazdami - według opracowanej dokumentacji technicznej, w miejscowości Kucze gm. Kalinowo (termin składania ofert 26.05.2008 r. godz. 10.00)- ogłoszony w BZP Nr 90344 -2008 z dnia 30.04.2008 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami,

- rysunki techniczne,

- SST+przedmiar+projekt wykonawczy

- Informacja o unieważnieniu przetargu z dnia 26 maja 2008 r.

 

 

Niektóre pliki zostały skompresowane (spakowane) w formacie .zip - aby je wydobyć należy posłużyć się mechanizmem dekompresującym wbudowanym w system operacyjny lub innym programem, np. darmowym ZipGenius lub ICEOWS PL na licencji freeware.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2008-01-07 23:19:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2008-12-31 12:28:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 478713