☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 09.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2008

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo 2008 roku

 

 

Zarządzenie nr 63/08 z dn. 30 grudnia 2008 - w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Kalinowo w 2009 roku, Załączniki

 

Zarządzenie nr 62/08 z dn. 30 grudnia 2008 - w sprawie kontroli wykonywania zdań obronnych na terenie gminy Kalinowo, Załączniki

 

Zarządzenie nr 61/08 z dn. 30 grudnia 2008 - w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej Gminy Kalinowo, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

Zarządzenie nr 60/08 z dn. 30 grudnia 2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, Załącznik

 

Zarządzenie nr 59/08 z dn. 30 grudnia 2008 - w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 200 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie,

 

Zarządzenie nr 58/08 z dn. 29 grudnia 2008 - w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień, których wartość jest wyższa ni ż kwota 10.000 złotych i nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy Kalinowo, Załącznik

 

Zarządzenie nr 57/08 z dn. 19 grudnia 2008 - w sprawie odwołania Zastępcy Wójta,

 

Zarządzenie nr 56/08 z dn. 17 grudnia 2008 - w sprawie przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych należących do OSP i OC,

 

Zarządzenie nr 55/08 z dn. 17 grudnia 2008 - w sprawie przeprowadzenia spisu z natury środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania w kasie Urzędu Gminy w Kalinowie,

 

Zarządzenie nr 54/08 z dn. 17 grudnia 2008 - w sprawie przeprowadzenia spisu z natury składników majątku Urzędu Gminy w Kalinowie,

 

Zarządzenie nr 53/08 z dn. 17 grudnia 2008 - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołu spisowo-likwidacyjnego,

 

Zarządzenie nr 52/08 z dn. 15 grudnia 2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,

 

Zarządzenie nr 51/08 z dn. 05 grudnia 2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,

 

Zarządzenie nr 50/08 z dn. 05 grudnia 2008 - w sprawie regulaminu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

 

Zarządzenie nr 49/08 z dn. 28 listopada 2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, Załącznik

 

Zarządzenie nr 48/08 z dn. 27 listopada 2008 – w sprawie powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego dla nauczycieli emerytów i rencistów

 

Zarządzenie nr 47/08 z dn. 18 listopada 2008 – w sprawie powołania komisji stypendialnej,

 

Zarządzenie nr 46/08 z dn. 07 października 2008 - w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

 

Zarządzenie nr 45/08 z dn. 17 listopada 2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, Załącznik

 

Zarządzenie nr 44/08 z dn. 14 listopada 2008 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego,

 

Zarządzenie nr 43/08 z dn. 14 listopada 2008 - w sprawie projektu budżetu na 2009 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 42/08 z dn. 31 października 2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,

 

Zarządzenie nr 41/08 z dn. 31 października 2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,

 

Zarządzenie nr 40/08 z dn. 07 października 2008 - w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,

 

Zarządzenie Nr 38/08 z dn. 24 września 2008 - w sprawie utworzenia funduszu nagród w Zespole Obsługi Szkół w Kalinowie,

 

Zarządzenie nr 37/08 z dn. 07 października 2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,

 

Zarządzenie Nr 36/08 z dn. 18 września 2008 - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze (referent w Zespole Obsługi Szkół w Kalinowie)

 

Zarządzenie nr 35/08 z dn. 12 września 2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,

 

Zarządzenie nr 34/08 z dn. 08 września 2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,

 

Zarządzenie Nr 33/08 z dn. 01 września 2008 –w sprawie zasad i trybu informowania Wójta Gminy o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie Gminy Kalinowo, Załącznik

 

Zarządzenie nr 31/08 z dn. 25 sierpnia 2008 - w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2016 Gminy Kalinowo

 

Zarządzenie nr 29a/08 z dn. 14 sierpnia 2008 - w sprawie przyjęcia  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  oraz o przebiegu  wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku

 

Zarządzenie nr 29/08 z dn. 08 sierpnia 2008 - w sprawie w sprawie przyjęcia  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  oraz o przebiegu  wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku, Załączniki

 

Zarządzenie nr 28/08 z dn. 07 sierpnia lipca 2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 27/08 z dn. 15 lipca 2008 - w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich,

 

Zarządzenie nr 26/08 z dn. 07 lipca 2008 - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne,

 

Zarządzenie nr 25/08 z dn. 24 czerwca 2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,

 

Zarządzenie nr 24/08 z dn. 10 czerwca 2008 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia  otwartego konkursu ofert na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej i ustalenie regulaminu pracy komisji, Załącznik

 

Zarządzenie nr 22/08 z dn. 30 maja 2008 - w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowości,

 

Zarządzenie nr 21/08 z dn. 30 maja 2008 - w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli finansowej (rewizji wewnętrznej) obowiązującego w Urzędzie Gminy Kalinowo oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Gminę,

 

Zarządzenie nr 20/08 z dn. 16 maja 2008 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego,

 

Zarządzenie nr 19/08 z dn. 15 maja 2008 - w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia  postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Załącznik

 

Zarządzenie nr 18/08 z dn. 15 maja 2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalinowo na 2008 r., Załączniki

 

Zarządzenie nr 17/08 z dn. 14 maja 2008 - w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej ofert na realizację zadań gminy w 2008 r.

 

Zarządzenie nr 16/08 z dn. 12 maja 2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalinowo na 2008 r.

 

Zarządzenie nr 15/08 z dn. 23 kwietnia 2008 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

 

Zarządzenie nr 14/08 z dn. 23 kwietnia 2008 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalinowo w 2008r.

 

Zarządzenie nr 13/08 z dn. 20 marca 2008 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalinowo za 2007 rok Cześć opisowa, Załączniki

 

Zarządzenie nr 12/08 z dn. 14 marca 2008 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Załącznik

 

Zarządzenie nr 11/08 z dn. 12 marca 2008 - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kalinowo wprowadzonego zarządzeniem nr 28/04 z dnia 17 listopada 2004 r., Załącznik

 

Zarządzenie nr 10/08 z dn. 01 marca 2008 - w sprawie powołania Zastępcy Wójta

 

Zarządzenie nr 9/08 z dn. 29 lutego2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalinowo na 2008 r., Załączniki

 

Zarządzenie nr 8/08 z dn. 19 lutego 2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalinowo na 2008 r., Załączniki

 

Zarządzenie nr 7/08 z dn. 15 lutego 2008 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalinowo na 2008 r., Załączniki

 

Zarządzenie nr 6/08 z dn. 16 stycznia 2008 - w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i oleju dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w ochotniczych strażach pożarnych Gminy Kalinowo  

 

Zarządzenie nr 5/08 z dn. 16 stycznia 2008 - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Zarządzenie nr 4/08 z dn. 16 stycznia 2008 - w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w  Gminie Kalinowo w 2008 roku

 

Zarządzenie nr 3/08 z dn. 16 stycznia 2008 - w sprawie realizacji zadań  obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Kalinowo w 2008 roku

 

Zarządzenie nr 2/08 z dn. 16 stycznia 2008 - w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Kalinowo na 2008 roku, Załączniki

 

Zarządzenie nr 1/08 z dn. 04 stycznia 2008 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 roku, Załączniki

 

 

Niektóre pliki zostały skompresowane (spakowane) w formacie .zip - aby je wydobyć należy posłużyć się mechanizmem dekompresującym wbudowanym w system operacyjny lub innym programem, np. darmowym ZipGenius lub ICEOWS PL na licencji freeware.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2008-03-09 13:10:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2009-02-19 10:44:43)

 
 
liczba odwiedzin: 1294987

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X