☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki i promocji gminy

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, turystyki i promocji

 

Za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, współpracę z organizacjami pozarządowymi odpowiada:

Anna Sawicka

 

Tel.: (87) 621 87 69        pokój Nr 5

 

Do zadań stanowiska  należy:

 

 1. Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych na rozwój i promocję gminy.
 2. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami.
 4. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Nadzór i kontrola zadań publicznych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
 6. Prowadzenie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych należących do kompetencji Wójta:
 • prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
 • prowadzenie ewidencji wszystkich innych obiektów (poza obiektami kategoryzowanymi przez właściwego wojewodę), w których są świadczone usługi hotelarskie,
 • wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji.
 1. Inicjowanie i współudział w organizacji przedsięwzięć promujących Gminę.
 2. Wspieranie inicjatyw lokalnych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w konkursach, turniejach, zawodach, rywalizacjach, akcjach społecznych, ekologicznych itp.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących ścieżek rowerowych na terenie gminy.
 5. Prowadzenie i bieżące aktualizowanie oficjalnej strony internetowej Gminy.
 6. Bieżące przygotowywanie informacji do prasy, radia, telewizji z zakresu działań Gminy.
 7. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących herbu i logo gminy.
 9. Aktualizacja i monitoring Strategii Rozwoju Gminy oraz innych dokumentów strategicznych mających na celu rozwój gminy.
 10. Rozpowszechnianie i organizacja aktywnych form wypoczynku i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
 11. Wspieranie i koordynacja przedsięwzięć sportowych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Klepacki Mariusz
(2008-04-04 13:14:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2017-01-18 09:25:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 502147