☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Poniedziałek 08.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychWymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,

b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

d) przedmiot działalności gospodarczej,

e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

 

Nr rachunku Urzędu Gminy w Kalinowie

BS EŁK O/KALINOWO - 93 9331 0004 0020 0235 9302 0001

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

 

Osoba odpowiedzialna:

inspektor Maria Górska pok. Nr 10

tel. (087) 621 87 65

 

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kalinowo w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kalinowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy Kalinowo po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu

c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

- Uchwała Nr  XXXIII/163/02 Rady Gminy  Kalinowo z dnia 26.03.2003 r.  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania i warunki sprzedaży tych napojów

- Uchwała Nr XXII/15/93  Rady Gminy Kalinowo z dnia 30.11.1993 r. roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Grażyna Kołnacka
(2003-07-09 15:06:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2021-02-10 11:42:48)

 
 
liczba odwiedzin: 1294717

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X