☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 28.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opiniowanie zgod.podz.nieruchomości

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowymWymagane dokumenty :

1. Wniosek 

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, z propozycją podziału nieruchomości i jej zagospodarowania.

 

Opłaty :

Nie podlega opłacie


Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
2. Wydanie Postanowienia.

Tryb odwoławczy :
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta  Gminy w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Osoba odpowiedzialna :
Lech Izbicki, pok. 9
tel. (87) 621 87 63

Podstawa prawna :
Art. 93 ust. 4,5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

Wytworzył:
Lech Izbicki
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1963321