☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 28.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokolizacji inwestycji celu publicznego


Wymagane dokumenty:
1) Wniosek -
pobierz
2) 2 egz. mapy zasadniczej lub katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000 /na jednym egz. propozycja zagospodarowania/
3) mapa glebowo-rolnicza
4) wypis z rejestru gruntów działki (działek) objętych wnioskiem

Opłaty:
1. wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107 zł
2. zwolnienia w sprawach mieszkaniowych.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy ;
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Decyzja – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia oręczenia.

Osoba odpowiedzialna:
Lech Izbicki pok. Nr 9
tel. 87/621 87 63

Podstawa prawna :
Art. 59 i 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2013r. poz. 1238 z późn.zm.).

 

Wytworzył:
Lech Izbicki
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1963321