☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie
2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy

Opłaty:
Wniosek jest wolny od opłat skarbowych

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Podstawa prawna:
1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

2. Art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm).

3 Uchwała Nr XI/76/99  Rady Gminy  Kalinowo z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kołnacka Grażyna
(2003-07-15 14:38:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2021-11-16 12:38:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 478713