☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 04.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie
2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy

Opłaty :
1. Opłata skarbowa na wniosek - 5 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2002r.o opłacie skarbowej , Dz.U.Nr 135 poz.1143 z późn.zm.)

2. Opłata skarbowa na każdy załącznik do wniosku - 0,50 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2002r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr 135 poz.1143  z późn.zm.)

Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w Kasie Urzędu Gminy w Kalinowie

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.


Podstawa prawna :
1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późz.zm.)
2. Art.18 ust.2 pkt9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn.zm.)
3 Uchwała Nr XI/76/99  Rady Gminy  Kalinowo z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości  gruntowych oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Wytworzył:
Lech Izbicki
Udostępnił:
Grażyna Kołnacka
(2003-07-15 14:38:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2021-02-10 11:59:23)

 
 
liczba odwiedzin: 1293132

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X