☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Poniedziałek 02.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.                                                                                                                                                              2. Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości.
3. Wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości.
4. Projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną .
5. Opinię w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie dwuetapowe:
Etap I -  wydanie postanowienia o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego i przepisami szczególnymi lub postanowienia o dopuszczalności podziału, załatwienie niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Etap II - wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału, załatwienie niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty dostarczenia projektu podziału nieruchomości sporządzonego na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kalinowo w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:
1. Art.92 do art.99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. z 2004 r.  Nr 268 poz. 2663 z późn. zm.).


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kołnacka Grażyna
(2003-07-16 08:49:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2021-11-16 12:10:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 506626