☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 16.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu

 

Wymagane dokumenty:
Umowa warunkowa sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego:

- niezabudowanej nieruchomości gruntowej uprzednio nabytej przez sprzedawcę od Skarbu Państwa lub Gminy Kalinowo,

- prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.

Opłaty:
Wniosek wolny od opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1.Wójt Gminy w okresie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w wypadku skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Wójt Gminy na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.
2. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Zarządu Gminy nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa prawna:
Dział III, rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:
Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.

 

 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kołnacka Grażyna
(2003-07-16 11:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2021-11-16 12:05:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 478713