☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 06.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

 


Wymagane dokumenty :
Wniosek Druk do pobrania

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
- koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,
- koszty wydzielenia geodezyjnego,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego,
- koszty sądowe
oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach)

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Z chwilą otrzymania wniosku przygotowywane są dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku, tj. zleca się inwentaryzację lokalu celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

Osoba odpowiedzialna:
Lech Izbicki
pok. 9
tel. (87) 621 87 63
Dodatkowe informacje :
1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub domu jednorodzinnego przysługuje najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w  Uchwale Nr XI/76/1999 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 listopada 1999r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych  oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (ze zmianami).
3. Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży, jednorazową i ratalną, obie z zastosowaniem bonifikat.
4. Zasady zapłaty ceny sprzedaży i przyznania bonifikat określa
§ 6i 7 ww. uchwały Rady Gminy Kalinowo.

Podstawa prawna :
Art.34 ust.1 pkt3 , art.37 ust.2 pkt1 i art.70 ust.2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2013 r., poz.267 ze zm.).
Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.903 z późn.zm.)

 

Wytworzył:
Lech Izbicki
Udostępnił:
Grażyna Kołnacka
(2003-07-22 14:50:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2021-02-10 12:01:34)

 
 
liczba odwiedzin: 1293791

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X