☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 05.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetargi - 2009 r.

Przetargi  - Gmina Kalinowo:

2009 rok

.

 

·  Przetarg nieograniczony na wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie (termin składania ofert 29.12.2009 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 434602-2009 z dnia 18.12.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


· Przetarg nieograniczony  na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 500 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2009 r. (termin składania ofert 01.12.2009 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 398608-2009 z dnia 18.11.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja finansowa

- Odpowiedź na zapytania do SIWZ - pobierz

 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


· Przetarg nieograniczony  na Przebudowę drogi gminnej Nr 179003N Makosieje - Pisanica (termin składania ofert 30.11.2009 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 383564-2009 z dnia 03.11.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- SST + Kosztorysy

- Projekt zagospodarowania - cz. 1

- Projekt zagospodarowania - cz. 2

- odpowiedź na zapytania do SIWZ

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 


· Przetarg nieograniczony   na dostawę oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej w Borzymach oraz Zespołu Szkół w Pisanicy w sezonie grzewczym 2009/2010 (termin składania ofert 02.10.2009 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 329506-2009 z dnia 23.09.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


· Przetarg nieograniczony na dostawy węgla kamiennego (termin składania ofert 30.09.2009 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 325720-2009 z dnia 21.09.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


· Przetarg nieograniczony na: Kalinowo: Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Laski Wielkie, Łoje, Makosieje, Laski Małe, Sypitki, Kucze, Stacze, Romoty, Czyńcze, Pisanica, Mazurowo, Kulesze - według opracowanej dokumentacji (termin składania ofert 28.08.2009 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 286664 – 2009 z dnia 20.08.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


· Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pisanicy, Gimnazjum w Kalinowie oraz Szkół Podstawowych w: Kalinowie, Prawdziskach, Borzymach i Sypitkach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2009/2010. (termin składania ofert 07.08.2009 r. godz. 10.00) – ogłoszony w BZP Nr 256558-2009 z dnia 28.07.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

-  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - pobierz

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz


· Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Laski Wielkie, Łoje, Makosieje, Laski Małe, Sypitki, Kucze, Stacze, Romoty, Czyńcze, Pisanica, Mazurowo, Kulesze  gm. Kalinowo (termin składania ofert 11.08.2009 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 261538-2009 z dnia 31.07.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania


 Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Laski Wielkie, Łoje, Makosieje, Laski Małe, Sypitki, Kucze, Stacze, Romoty, Czyńcze, Pisanica, Mazurowo, Kulesze  gm. Kalinowo (termin składania ofert 31.07.2009 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 228604-2009 z dnia 08.07.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Kosztorys ofertowy

- SST+ opis

- Przepompownie ścieków

- Rysunki 1-8

- Rysunki 9-13

- Rysunki 14-18

- Rysunki 18A-23

- Rysunki  23A-26

- Rysunki 27-30A

- Rysunki  31-44

- Rysunki  45-54

- Rysunki 55-70

- Rysunki 71-85

 - Protest na zapisy SIWZ - pobierz

-  Rozstrzygnięcie protestu - pobierz

-  Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - pobierz

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty -pobierz


· Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie (termin składania ofert 28.07.2009 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 223948-2009 z dnia 06.07.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- SST

- Opis + rysunki zagospodarowania placu

- Opis + rysunki wod-kan

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty -pobierz


· Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pisanicy oraz odwóz po zajęciach szkolnych w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 (termin składania ofert 22.06.2009 r. godz. 8.10) – ogłoszony w BZP Nr 182738-2009 z dnia 08.06.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- zawiadomienie o rozstrzygnieciu przetargu

Informacja o unieważnieniu przetargu z dnia 13 lipca 2009 r.


· Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów do Gimnazjum w Kalinowie, Szkoły Podstawowej w Kalinowie i Szkoły Podstawowej w Prawdziskach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 (termin składania ofert 19.06.2009 r. godz. 13.00) – ogłoszony w BZP Nr 182360-2009 z dnia 08.06.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Informacja o unieważnieniu przetargu z dnia 13 lipca 2009 r.


· Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Borzymach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 (termin składania ofert 18.06.2009 r. godz. 13.00) – ogłoszony w BZP Nr 1823310-2009 z dnia 08.06.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Informacja o unieważnieniu przetargu z dnia 13 lipca 2009 r.


·  Przetarg nieograniczony na: Wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji grawitacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Kalinowie ul. Kajki 1, 19-314 Kalinowo, według opracowanej dokumentacji technicznej  (termin składania ofert 22.05.2009 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 129900-2009 z dnia 30.04.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- dokumentacja techniczna

- zmiana treści SIWZ

- zmieniony kosztorys ofertowy

- odpowiedź na zapytania do SIWZ

- zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu


· Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi gminnej publicznej Nr 179010N Maże – Stare Cimochy na odcinku ok. 700 mb przez miejscowość Maże-  według opracowanej dokumentacji technicznej, gm. Kalinowo (termin składania ofert 29.05.2009 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 126176-2009 z dnia 29.04.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- dokumentacja techniczna

- dokumentacja techniczna cz. 1

- dokumentacja techniczna cz. 2

- dokumentacja techniczna cz. 3

- dokumentacja techniczna cz. 4

- dokumentacja techniczna cz. 5

- zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu


· Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości: Laski Wielkie, Łoje, Makosieje, Laski Małe, Sypitki, Kucze, Stacze, Romoty, Czyńcze, Pisanica, Mazurowo, Kulesze  gm. Kalinowo (termin składania ofert 06.03.2009 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 22040-2009 z dnia 09.02.2009 r. – pobierz:

- Uzupełnienie odpowiedzi II na zapytania do SIWZ + Załącznik do odpowiedzi

- Odpowiedź II na zapytania do SIWZ + Załącznik do odpowiedzi + Schemat przydomowej pompowni ścieków

- Odpowiedź na zapytania do SIWZ

- Zmiana treści SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- SIWZ z załącznikami

- Sieć wod - kan (Przedmiar, mapa poglądowa, Specyfikacja Techniczna)

- Przepompownie ścieków (Przedmiar, rysunki techniczne)

- Rysunki 1-8

- Rysunki 9-13

- Rysunki 14-18

- Rysunki 18A-23

- Rysunki  23A-26

- Rysunki 27-30A

- Rysunki  31-44

- Rysunki  45-54

- Rysunki 55-70

- Rysunki 71-85

- zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu


 · Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi gminnej Nr 179014N Borzymy-Stożne -  według opracowanej dokumentacji technicznej, gm. Kalinowo (termin składania ofert 30.01.2009 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 8541-2009 z dnia 08.01.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- dokumentacja techniczna

- zawiadomienie o roztrzygnieciu przetargu


· Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu-przebudowy mostu drogowego nad rzeką Małkiń wraz z dojazdami -, w miejscowości Kucze, gm. Kalinowo (termin składania ofert 30.01.2009 r. godz. 9.00)- ogłoszony w BZP Nr 8349-2009 z dnia 08.01.2009 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami 

- dokumentacja techniczna

- Odpowiedź na zapytania do SIWZ

- Odpowiedź na zapytania do SIWZ - 2

- zawiadomienie o roztrzygnieciu przetargu

 

 

Niektóre pliki zostały skompresowane (spakowane) w formacie .zip - aby je wydobyć należy posłużyć się mechanizmem dekompresującym wbudowanym w system operacyjny lub innym programem, np. darmowym ZipGenius lub ICEOWS PL na licencji freeware. 

 

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2009-01-08 13:56:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Klepacki Mariusz
(2010-03-17 13:29:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 478713