☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 09.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2009

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo 2009 roku

 

Zarządzenie nr 47/09 z dn. 30 listopada 2009 - w sprawie powołania komisji ds. funduszu zdrowotnego da nauczycieli czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów

 Zarządzenie nr 45/09 z dn. 23 listopada 2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 44/09 z dn. 13 listopada 2009 - w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok, Załącznik Nr 1, Załączniki Nr 3-14, Załącznik Nr 15

 

Zarządzenie nr 43/09 z dn. 09 listopada 2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 42/2009 z dn. 03 listopada 2009 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/09 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2009 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

 

Zarządzenie nr 41/2009 z dn. 28 października - w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Zocie

 

Zarządzenie nr 40/2009 z dn. 09 października 2009 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/09 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2009 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

 

Zarządzenie nr 38/09 z dn. 30 września 2009 - w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wnioski sołectw o środki Funduszu Sołeckiego, Załącznik

 

Zarządzenie nr 36/09 z dn. 21 września 2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

Zarządzenie nr 35/09 z dn. 09 września 2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

Zarządzenie nr 34/09 z dn. 31 sierpnia 2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

Zarządzenie nr 33/09 z dn. 20 sierpnia 2009 - w sprawie przyjęcia  informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  oraz o przebiegu  wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku, Załącznik nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

Zarządzenie nr 32/09 z dn. 11 sierpnia 2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, Załącznik

 

Zarządzenie nr 31/09 z dn. 30 lipca 2009 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do projektu systemowego „Aktywność moją szansą”

 

Zarządzenie nr 30/09 z dn. 30 lipca 2009 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do projektu konkursowego „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich

 

Zarządzenie nr 29/09 z dn. 28 lipca 2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

Zarządzenie nr 28/09 z dn. 21 lipca 2009 - w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Kucze

 

Zarządzenie nr 27/09 z dn. 16 lipca 2009 - w przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Golubie odnośnie zniesienia nazw miejscowości Wólka Golubska, przysiółek wsi Golubie

 

Zarządzenie nr 26/09 z dn. 01 lipca 2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

Zarządzenie nr 25/09 z dn. 15 czerwca 2009 - w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Kalinowo

 

Zarządzenie nr 24/09 z dn. 15 czerwca 2009 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie Gminy Kalinowo, Załącznik

 

Zarządzenie nr 23/09 z dn. 04 czerwca 2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 22/09 z dn. 29 maja 2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 21/09 z dn. 20 maja 2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 20/09 z dn. 20 maja 2009 - w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko zespołu szkół

 

Zarządzenie nr 19/09 z dn. 19 maja 2009 - w sprawie odwołania członka  obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Kalinowo w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku

 

Zarządzenie nr 18/09  z dn. 14 maja 2009 - w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia pracy Komisji konkursowej ofert na realizację zadań gminy w 2009 r.

 

 Zarządzenie nr 17/09 z dn. 14 maja 2009 - w sprawie: powołania operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

 

Zarządzenie nr 16/09 z dn. 12 maja 2009 - w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku

 

Zarządzenie nr 15/09 z dn. 28 kwietnia 2009 - w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Szczudły

  

Zarządzenie nr 14/09  z dn. 24 kwietnia 2009 - w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 

Zarządzenie nr 13/09 z dn. 15 kwietnia 2009 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

 

Zarządzenie nr 12/09 z dn. 08 kwietnia 2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 11/09 z dn. 06 kwietnia 2009 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych w sprawie przyłączenia Sołectwa Szczudły do Sołectwa Golubie

 

Zarządzenie nr 10/09  z dn. 26 marca 2009 - w sprawie powołania komisji do wytypowania stypendystów i kandydatów do nagród w dziedzinie kultury fizycznej

 

Zarządzenie nr 9/09 z dn. 16 marca 2009 - w sprawie organizacji służby ,,Stałego dyżuru” na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Urzędzie Gminy Kalinowo

 

Zarządzenie nr 8/09 z dn. 16 marca 2009 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych odnośnie zniesienia nazw miejscowości: Wysokie - osada i Wierzbowo - osada

 

Zarządzenie nr 7/09 z dn. 16 marca 2009 - w sprawie przyjęcia  sprawozdania z wykonania budżetu gminy  Kalinowo za 2008 rok, Załącznik 1, Załącznik 2

 

Zarządzenie nr 6/09 z dn. 09 marca 2009 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, Załącznik 1, Załączniki 2

 

Zarządzenie nr 5/09 z dn. 05 marca 2009 - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2009 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo, Załącznik 1, Załączniki 2, Załącznik 3, Załącznik 4

 

Zarządzenie nr 4/09 z dn. 30 stycznia 2009 - w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy Kalinowo

 

Zarządzenie nr 3/09 z dn. 12 stycznia 2009 - w sprawie  układu wykonawczego dochodów i  wydatków budżetu gminy Kalinowo na 2009 rok, Załączniki

Zarządzenie nr 2/09 z dn. 12 stycznia 2009 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalinowo w 2009 r.,

 

Zarządzenie nr 1/09 z dn. 09 stycznia 2009 - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2009-02-19 09:59:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2013-02-13 12:52:00)

 
 
liczba odwiedzin: 1295007

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X