☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Poniedziałek 08.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego

Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego

 

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Kulbacka, Anna Górska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy
ul. Mazurska 11
19 – 314 Kalinowo

Telefon kontaktowy

87 621 87 70

Sposób załatwienia

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie, osobiście lub drogą elektroniczną :
- posiadacz dowodu osobistego -
- rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych

Na żądanie osoby zgłaszającej wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy
ul. Mazurska 11
19 – 314 Kalinowo

Wymagane Dokumenty

Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – pobierz druk:
- w organie dowolnej gminy
- w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej- osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,
- w organie gminy, który wydał dowód osobisty tylko w przypadku gdy zgłoszenie dokonane jest w formie dokumentu elektronicznego korzystając ze strony
epuap.gov.pl


Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza

Utratę dowodu lub uszkodzenie  można zgłosić na elektronicznym formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego korzystając ze strony epuap.gov.pl tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Czas realizacji

Niezwłocznie

Opłaty

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie.

Uwagi

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Proces produkcji można śledzić za pośrednictwem adresu internetowego https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy
W tym celu należy przygotować numer wniosku o dowód osobisty.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz.1131),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 2012),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),

- ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204),

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. Nr 1114),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. Nr 1182 - tekst jednolity).

Wytworzył:
Małgorzata Kulbacka
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2009-11-26 09:25:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2017-09-04 08:04:54)
 
 
liczba odwiedzin: 1294709

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X