☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 04.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

 

Komórka 
realizująca

Ewidencja ludności i działalności gospodarczej

Rodzaj sprawy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli RP

Wymagane 
dokumenty

Wypełniony prawidłowo formularz zgłoszenia na pobyt stały lub czasowy, dowód osobisty lub paszport, tytuł prawny do lokalu do wglądu. W przypadku zameldowania przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożliwości jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu  potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożliwości ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Dokumenty do
pobrania

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Pełnomocnictwo

Opłaty

Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł
Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Gminy w Kalinowie

ul. Mazurska 11

19-314 Kalinowo

pokój nr 4

Czas załatwienia
sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa 
prawna

-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm.)

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego    (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.)

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017 r. poz. 2411)

Uwagi

Osoba dokonuje zameldowania najpóźniej w 30 dniu od momentu zamieszkania osobiście, poprzez pełnomocnika lub w formie dokumentu elektronicznego.
Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany zameldowania (art. 32 ust. 1 ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm.)

 
Wytworzył:
Małgorzata Kulbacka
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2009-11-26 10:03:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2019-06-25 11:18:59)

 
 
liczba odwiedzin: 1293152

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X