☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 04.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowane z pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego - obywatele polscy i cudzoziemcy

 

Komórka 
realizująca

Ewidencja ludności i działalności gospodarczej

Rodzaj sprawy

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

Wymagane 
dokumenty

Wypełniony prawidłowo formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, dowód osobisty lub paszport. Wymeldowania można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. W przypadku wymeldowania przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

Dokumenty do
pobrania

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Pełnomocnictwo

Opłaty

Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł 
Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Gminy w Kalinowie 
ul. Mazurska 11
19-314 Kalinowo

pokój nr 4

Czas załatwienia
sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa 
prawna

-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm.)

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.)

-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411),

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219),

- ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)

Uwagi

Czynność  wymeldowania dokonuje się osobiście, przez pełnomocnika lub w formie dokumentu elektronicznego. Wymeldowania dokonuje się w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania można również dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu wskazując przy tym adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu. Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.) wydanie zaświadczenia na  wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 
Wytworzył:
Małgorzata Kulbacka
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2009-11-26 10:11:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2019-06-25 11:19:37)

 
 
liczba odwiedzin: 1293122

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X