☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 04.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie lub anulowanie zameldowania na wniosek właściciela

Wymeldowanie lub anulowanie zameldowania na wniosek właściciela

 

Komórka 
realizująca

Ewidencja ludności i działalności gospodarczej

Rodzaj sprawy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane 
dokumenty

Wniosek, tytuł prawny do lokalu do wglądu

Dokumenty do
pobrania

Wniosek o wymeldowanie

Pełnomocnictwo

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Gminy w Kalinowie

Ul. Mazurska 11

19-314 Kalinowo

pokój nr 4

Czas załatwienia
sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Kalinowo

Podstawa 
prawna

-art. 35 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm.)

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz.1044, ze zm.)

Uwagi

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

 
Wytworzył:
Małgorzata Kulbacka
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2009-11-26 10:12:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2019-06-25 11:19:52)

 
 
liczba odwiedzin: 1293140

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X