☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 06.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Gminy Kalinowo i rejestru PESEL

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców gminy Kalinowo lub z rejestru PESEL

 

Komórka 
realizująca

Ewidencja ludności i działalności gospodarczej

Rodzaj sprawy

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL     

Wymagane 
dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokument potwierdzający interes prawny lub faktyczny, dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Dokumenty do
pobrania

wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Pełnomocnictwo

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych 31 zł
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Gminy w Kalinowie

Ul. Mazurska 11

19-314 Kalinowo

pokój nr 4

Czas załatwienia
sprawy

Bez zbędnej zwłoki nie dłużej niż 7 dni.
Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wówczas do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Kalinowo 

Podstawa 
prawna

-rozdział 6 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm.)

-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482)

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w spawie   określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 z dnia 31.12.2018 r.)

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Uwagi

Podmioty wskazane w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm.) są uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie.
Przez dane jednostkowe należy rozumieć udostępnienie danych dotyczących jednej osoby bądź też imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. umowy, wezwania do zapłaty, faktur, wyrok sądowy itp).
Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

 
Wytworzył:
Małgorzata Kulbacka
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2009-11-26 10:13:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2019-06-25 11:20:43)

 
 
liczba odwiedzin: 1293762

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X