☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Środa 02.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na świadczenie usług komunalnych

Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych

 

Podstawa prawna

1.  Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391); w szczególności art. 8, 9b i 9c;

2.  Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r.,  Nr 220, poz. 1447, z późniejszymi zmianami).

 

Wymagane dokumenty

·        Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sporządzony zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

·         Wniosek o zezwolenie na świadczenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, sporządzony zgodnie z art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Opłaty

·         Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 50,00 zł; przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Wójta Gminy Kalinowo, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012 r; w przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

·         Do wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 107,00 zł.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy Kalinowo

  

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku: od 700 do 1500

 

Sposób załatwienia sprawy

·         Wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Kalinowo Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

·         Wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Termin załatwienia sprawy

·         W terminie 7 dni od daty wpływu wniosku o wpis do Rejestru działalności regulowanej (pod warunkiem kompletności wniosku);

·         Do 30 dni od daty złożenie wniosku o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy. Brak uzupełnienia dokumentów spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

Sposób przekazania informacji o sprawie

Informacja o wpisie do Rejestru działalności regulowanej i zezwolenie na świadczenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (zezwolenie w formie decyzji administracyjnej):

·         za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

·         lub osobiście w siedzibie organu dokonującego wpisu lub wydającego zezwolenie.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu do Rejestru działalności regulowanej lub decyzji o odmowie wydania zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, składane za pośrednictwem Wójta Gminy Kalinowo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

  

Druki do pobrania:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Oświadczenie do wniosku o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kalinowo

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kalinowo

 

Wytworzył:
Ryszard Dzietczyk, Kazimierz Borkowski
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2009-11-26 14:24:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2020-11-13 14:00:54)

 
 
liczba odwiedzin: 1251428

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X