☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 05.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości

Usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości

 

 

Podstawa prawna

Art. 83 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

 

Wymagane dokumenty

- Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew - wzór kliknij

- Informacja o działce – tytuł prawny władania nieruchomością

 

Od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków. W związku z powyższym wszelkie czynności, związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny odbywać się poza tym terminem tj. od 16 października br. do końca lutego.

 

Opłaty

-Zwolnienie z opłaty skarbowej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy w Kalinowie.

Osoba odpowiedzialna: Olga Zakrzewska-Domel, I piętro, pokój nr 9, tel. (087) 621 87 63

e-mail: o.zakrzewska@kalinowo.pl

 

Sposób załatwienia sprawy

Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzyskanie decyzji bądź jej odmowa następuje po dokonaniu oględzin drzew (krzewów) wnioskowanych do usunięcia za wyjątkiem tych, które rosną na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków.

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni,  zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kalinowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Inne informacje

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew może występować tylko władający  terenem.

Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów owocowych z wyłączeniem rosnących na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków, sadzonych na plantacjach oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat.

Wniosek i decyzja w przedmiotowej sprawie znajdują się w dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2009-11-26 14:27:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2021-05-17 14:41:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 478713