☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania na terenie Gminy Kalinowo

 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kalinowo

· Uchwała Nr XXXIII/196/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 39 - Szczudły, gm. Kalinowo, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3

 

  · Uchwała Nr XXXIII/195/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Łoje, gmina Kalinowo, zwanego "Łoje-1", Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

 · Uchwała Nr XXIX/177/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 0008 Golubka gm. Kalinowo, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2

· Uchwała Nr XXXI/227/14 Rady Gminy Kalinowo z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, dla terenów położonych w obrębach Skomentno Wielkie i Pisanica

· Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, dla terenów położonych w obrębach Skomentno Wielkie i Pisanica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

- Prognoza oddziaływania na środowisko

- Jednolita forma Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, dla terenów położonych w obrębach Skomentno Wielkie i Pisanica, Rysunek

- Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, dla terenów położonych w obrębach Skomentno Wielkie i Pisanica

 · Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, dla terenów położonych w obrębach Skomentno Wielkie (działki o nr   ewid. 114/2 i 114/4) i Pisanica  

 ·  Uchwała Nr XIII/92/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawei uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przetsrzennego terenu położonego w obrębie Sypitki, gmina Kalinowo

·  Uchwała Nr XII/82/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Stacze, gmina Kalinowo Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

 ·  Uchwała Nr XI/73/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Romoty (dz. nr 259/1,259/2), gmina Kalinowo, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 12-Kalinowo, Gmina Kalinowo, zwanego „Kalinowo II”

·  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 12-Kalinowo, Gmina Kalinowo, zwanego „Kalinowo I”

·  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Romanowo, Gmina Kalinowo, zwanego „Żwirownia Ryczywół”

· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gołubie, Gmina Kalinowo

·  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Laski Wielkie, Gmina Kalinowo

· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysokie, Gmina Kalinowo

· Uchwała Nr VI/28/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skrzypki (dz. nr 126), gmina Kalinowo, Załącznik

· Uchwała Nr XLVIII/278/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lisewo, Gmina Kalinowo, zwanego „Lisewo-2”, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

· Uchwała Nr XLVIII/277/10 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lisewo, Gmina Kalinowo, zwanego „Lisewo-1”, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

  Uchwała Nr  XLVI/268/10 z dnia  27 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jędrzejki, w granicach działek oznaczonych nr ewid. 6/3, 9/4 i 9/6

 · Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Romoty, Gmina Kalinowo, Mapa

·   Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie, Gmina Kalinowo, zwanego " Skomętno Wielkie II", Mapa

 ·    Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie, Gmina Kalinowo, zwanego " Skomętno Wielkie I", Mapa

·   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stacze, Gmina Kalinowo, zwanego "GAJA ARTE"

·   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w obrębie wsi Jędrzejki

·   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Makosieje, Mapa

·   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych w obszarze gruntów byłego PGR Skrzypki

·   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo

Wytworzył:
Lech Izbicki
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2010-01-12 11:11:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2018-01-18 14:21:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 497795